Loading...

Oznamy

Sme nadšení, UVLF skokanom roka v rebríčku SCImago!

Sme nadšení, UVLF skokanom roka v rebríčku SCImago!

06.05.2022   Aktuality

Výborná správa pre univerzitu, jej zamestnancov, študentov i absolventov! Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v rebríčku SCImago Institutions Ranking (SIR) za rok 2021 stala skokanom roka. Dostala sa medzi trojicu najlepších slovenských inštitúcií v rebríčku a poskočila na celkové 670. miesto (v rebríčku v roku 2019 na 684. mieste). Prvá spomedzi slovenských inštitúcií je Slovenská akadémia vied, druhá Univerzita Komenského v Bratislave a tretia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  Informovala o tom Slovenská rektorská konferencia

„Umiestnenie našej univerzity i kvalitatívny skok nás veľmi teší. Štatistka ukazuje, že sa nám podarilo zvýšiť výkonnosť výskumu, zlepšiť kvalitu publikácii a vzrástla aj naša viditeľnosti na webe. Hodnotené časové obdobie je veľké a skok sa neudial zo dňa na deň. Je za ním úsilie vedeckých pracovníkov, pedagógov, ale aj študentov, ktorí mnohokrát inšpirujú našich kolegov ku kreatívnym a inovatívnym pohľadom na problematiku, ktorej sa venujú. Určite v mnohom pomáhajú aj partnerstvá, ktoré naša univerzita v posledných rokoch rozvíja s mnohými inštitúciami. Výsledky ich práce by mali priniesť osoh nielen v oblasti veterinárnej, ale aj humánnej medicíny, pri zabezpečovaní zdravého potravinového reťazca i pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Presne v duchu konceptu, ktorý sa snažíme presadzovať: Jeden svet – jedno zdravie - jedna medicína. Náročné kovidové obdobie nás potrápilo, ale prinútilo aj k mnohým novým zručnostiam, k rozsiahlejšiemu využívaniu moderných technológií. Kolegovia využili nútené obmedzenie mobility na rozsiahlejšiu publikačnú činnosť. Veríme, že sa to v pozitívnom smere objaví v našom hodnotení aj v nasledujúcich rokoch,“ povedala v reakcii na úspešné umiestnenie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach jej rektorka Jana Mojžišová. Tu môžete nájsť hodnotenie UVLF.  

V rebríčku SCImago Institutions Ranking sa umiestnilo 19 slovenských inštitúcií. SIR je nástroj klasifikácie akademických a výskumných inštitúcií, ktorých výstupy a výkony sú hodnotené podľa zložených ukazovateľov. Zložené ukazovatele kombinujú tri rôzne súbory ukazovateľov výkonnosti výskumu, inovačné výstupy a spoločenský dopad meraný viditeľnosťou na webe. 

Aktuálne výsledky predstavujú časové obdobie medzi rokmi 2015 až 2019 s výnimkou webových indikátorov, ktoré platia pre predchádzajúci rok. Kritériom zaradenia inštitúcie do rebríčka je podmienka uverejnenia minimálne 100 výstupov zahrnutých do databázy SCOPUS počas posledného roka vybraného časového obdobia. Najlepší kvartil získa inštitúcia vo svojej krajine porovnaním kvartilov na základe celkového ukazovateľa, výskumného faktora, inovačného faktora a spoločenského faktora. Metodika SIR je verejne dostupná. 

Najlepšie umiestnenie v SIR 2021 zaznamenala Slovenská akadémia vied na 581. mieste (v roku 2020 jej patrilo 608. miesto). Najúspešnejšia slovenská vysoká škola bola Univerzita Komenského v Bratislave na 627. mieste (v roku 2020 obsadila 642. miesto). V rebríčku sa umiestnilo ďalších 15 slovenských univerzít (v roku 2020 bolo v rebríčku 11 univerzít) a dva ústavy SAV. Skokanom roka je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na 670. mieste (druhá slovenská univerzita v poradí) a ktorá bola predtým v rebríčku v roku 2019 na 684. mieste. Prvú trojku najúspešnejších slovenských univerzít uzatvára Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Zaujímavosťou je obsadenie rovnakej pozície (760. poradie) dvomi technickými univerzitami v Bratislave a Košiciach. Do rebríčka sa ako nováčikovia dostali aj Trnavská univerzita v Trnave a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.

Tu nájdete prehľad všetkých slovenských inštitúcií v rebríčku SCImago2021.

Tu nájdete slovenské univerzity v SCImago2021