Loading...

Oznamy

Inovátori v potravinárstve so zaujímavými nápadmi i odmenou

Inovátori v potravinárstve so zaujímavými nápadmi i odmenou

05.05.2022   Aktuality

Inovačný deň na tému Ako dostať na naše stoly zdravé a kvalitné potraviny priniesol nové témy, ktorým sa budúcnosti treba venovať. Už nielen sektory informačných technológií či zdravotníctva hľadajú inovatívnych a odhodlaných mladých ľudí s dobrými nápadmi. Šikovné nápady a kreatívne riešenia potrebujú aj potraviny a všetko, čo súvisí s ich produkciou a predajom.

Inovačný deň pripravili vo štvrtok 28. apríla 2022 zástupcovia Inovačného centra Košického kraja, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Inovačného centra Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v priestoroch košickej Tabačky Kulturfabrik.

Do inovačného dňa sa prihlásilo sedem samostatných tímov študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Ukázali svoju odhodlanosť, inovatívnosť a ochotu posunúť svoj nápad na vyššiu úroveň. Celý deň pracovali na kreovaní finálneho riešenia. Inovačný deň kvality potravín bol nielen súťažou inovácií a nápadov, ale zároveň ponúkol účastníkom aj odbornú a edukatívnu časť. Odborníci z Inovačného centra Košického kraja (Peter Breyl), Innovlabu DT IT Solutions Slovakia (Milan Varga), Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (prorektor prof. Jozef Nagy a vedúci katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín prof. Slavomír Marcinčák) i z potravinárskej praxe (MVDr. Jozef Klíma zo spoločnosti LABAŠ) poskytli hodnotné prezentácie na témy: Digitalizácia, IT technológie a umelá inteligencia pri produkcii a predaji potravín; Prídavné látky v potravinách; Malý Farmár - návrat k regionálnym potravinám; Doplnky výživy; Funkčné potraviny.

Na prvom mieste s výhrou 1500 eur sa umiestnil Andrej Makiš s návrhom riešenia, ktoré pomenoval Mladý farmár. Riešením je webstránka, ktorá bude združovať lokálnych farmárov z Košíc a okolia, ktorí budú môcť predávať svoje domáce pestované produkty konečnému spotrebiteľovi.

Na druhom mieste s výhrou 750 eur sa umiestnila Anna Reitznerová s aplikáciou, ktorú nazvala Zdravé ovocie a zelenina. Ide o riešenie, ktoré pomocou používania aplikácie upozorní bežného človeka, koľko zeleniny a ovocia denne skonzumoval, upozorní ho alertom hlavne na to, ak sme jedli príliš málo zeleniny, či ovocia. S nespotrebovaným ovocím či zeleninou zároveň v spoplatnenej verzii appky poradí, akým spôsobom ich uskladniť, zamraziť, uvariť, či vysušiť.

Na treťom mieste s výhrou 500 eur sa umiestnil tím Adam Fazekaš, Marcela Betuštáková, Štefánia Kováčová, Andrea Thúrová s riešením Nový nádych školských jedálni. Cieľom je zmeniť zmýšľanie školských jedální, pridať čistú vodu, ako aj zameniť tradičné prílohy tými zdravými ako je pšeno, bulgur, kuskus, quinoa, či cereálne cestoviny. Taktiež do návrhu riešenia aplikovali aj mobilnú aplikáciu, ktorá aj štýlovými fotkami jedál predá samotné jedlo, či dá vopred vedieť jedálny lístok. Pomocou gastro karty si tak vie rezervovať študent jedlo vopred, aplikácia zároveň poskytne rodičom možnosť pozrieť, čo dieťa skonzumovalo v daný deň na obed. Cieľom je obmedziť fastfoody, sladkosti a zabezpečiť deťom a mládeži kvalitnú a zdravú stravu.

„Spojenie silných partnerov s cieľom podpory inovačného prostredia je vítanou príležitosťou, ako obohatiť klasickú formu vzdelávania pre našich študentov,” hovorí rektorka UVLF Jana Mojžišová. Univerzita ako jediná na Slovensku pripravuje odborníkov v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, bezpečnosť krmív a potravín, či trh a kvalita potravín. „Bezpečnosť a kvalita potravín je neviditeľná, no týka sa nás všetkých. Je nevyhnutné vytvoriť mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve a zabezpečiť podporu inovácií v celom tomto sektore. K tomu môže svojim dielom prispieť aj inovačný deň a motivovať predovšetkým mladých ľudí ku kreatívnemu mysleniu v súvislosti s touto problematikou.”

S inovačnými dňami sa verejnosť doteraz stretávala predovšetkým v oblasti informačných technológií. Ich popularita prináša aj stále väčší okruh záujemcov. „Zdravé potraviny sú oblasť, bez ktorej nemôžeme žiť. Záujem venovať sa tejto téme preto vnímame ako nevyhnutnosť. Startupy venované témam súvisiacim s výrobou i distribúciou zdravých potravín majú reálnu perspektívu aj u nás. Som presvedčený, že táto prvá skúsenosť bude pre našu univerzitu motiváciou, aby sme k podobným formám práce viedli našich študentov počas celých semestrov. Budeme radi pokračovať v spolupráci s našimi partnermi v rámci inovačného centra aj otvárať sa ďalšej kooperácii,“ povedal prorektor UVLF Jozef Nagy, ktorý pôsobí na katedre  hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín.

„Inovačný deň v oblasti hygieny a kvality potravín priniesol zaujímavé nápady a poukázal na veľký potenciál pre inovácie v tejto oblasti. Víťazné nápady sú určite perspektívne a zmysluplné a ja srdečne blahoželám víťazom. Ďakujem partnerom z UVLF a ICKK, že napomohli vzniku Inovačného dňa. S určitosťou viem povedať, že budeme pokračovať aj ďalší rok, zároveň by sme chceli napomáhať prepájaniu inovátorov a startupistov s biznis partnermi za účelom vzájomnej kooperácie,“ dodal manažér Innovlab Startup Centra Milan Varga.

       

     

     

Cieľom prepojenia všetkých segmentov je práve budovanie ekosystému v regióne Košíc, podpora vytvárania platformy pre korporátnu a akademickú spoluprácu s cieľom stimulovať inovácie a podnikanie, využívať nové zdroje financovania a programy pre regionálny ekonomický prospech.

Inovačné centrum Košického kraja vzniklo 4. augusta 2021, ako záujmové združenie právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom, Mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Hlavným cieľom tejto spolupráce je podporiť rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov. Spoločne s Košickým klastrom nového priemyslu vytvára udržateľný regionálny inovačný ekosystém, v rámci ktorého rozširuje možnosti prístupu podnikateľov k investičným príležitostiam a podporuje ich expanziu na medzinárodné trhy.

     

               

     

     

Foto: Innovlabu DT IT Solutions Slovakia