Loading...

Oznamy

Nová účinná a bezpečná liečba babeziózy psov pochádza zo Slovenska

Nová účinná a bezpečná liečba babeziózy psov pochádza zo Slovenska

29.04.2022   Aktuality

Spolupráca vedkýň z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i. a veterinárnych lekárov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach priniesla originálne výsledky s nezanedbateľným prínosom do veterinárnej praxe. Pomocou kombinovanej liečby sa im podarilo úspešne eliminovať parazitémiu (prítomnosť parazitov v krvi) u psov chronicky infikovaných, jednobunkovým krvným parazitom Babesia gibsoni - pôvodcom babeziózy

     

Babezióza psov je závažná a potenciálne život ohrozujúca infekcia psov prenášaná kliešťami, ktorá môže spôsobiť anémiu. V Európe je za najbežnejší parazit zodpovedný za toto ochorenie považovaná Babesia canis. V roku 2016 bol však na Slovenku identifikovaný aj ďalší pôvodca babeziózy – parazit Babesia gibsoni, spôsobujúci závažnejšiu, chronicky prebiehajúcu formu ochorenia, na ktorú terapia používaná proti B. canis neúčinkuje.

„V liečbe babeziózy psov sa doteraz používalo mnoho liekov, ale úplné odstránenie parazitémie nebolo dokázané. Okrem toho sa pozorovali časté recidívy a počas liečby sa vyskytovali nežiaduce účinky,“ popisuje doterajšie poznatky o liečbe tohto ochorenia RNDr. Bronislava Víchová, PhD. z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i. Na výskume sa podieľali odborníci z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach MVDr. Martina Karasová, MVDr. Csilla Tóthová, PhD., MVDr. Radka Staroňová, PhD., MVDr. Martin Kožár, PhD., doc. MVDr. Oskar Nagy,  PhD. Dip. ECBHM a  doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.

Slovenskí veterinárni lekári a vedci vyvinuli a otestovali liečebný protokol spočívajúci v podávaní kombinácie troch liečiv. „Psom bola nasadená kombinovaná liečba, ktorá upravila hematologické a biochemické parametre u infikovaných zvierat na referenčné rozmedzie už za 14 dní a až do 720. dňa po zahájení liečby sme u psov nezistili žiadne relapsy (návraty) ochorenia. Zároveň sme počas liečby a následného monitorovania nezaznamenali žiadne zjavné nežiaduce účinky novo vyvinutej terapie,“ vysvetlila  parazitologička.

Výsledky štúdie naznačujú, že kombinovaná liečba vedie k úspešnej eliminácii parazitémie u psov s chronickou infekciou spôsobenou B. gibsoni.

Karasová, M.; Tóthová, C.; Víchová, B.; Blaňarová, L.; Kisková, T.; Grelová, S.; Staroňová, R.; Micháľová, A.; Kožár, M.; Nagy, O.; Fialkovičová, M. Clinical Efficacy and Safety of Malarone®, Azithromycin and Artesunate Combination for Treatment of Babesia gibsoni in Naturally Infected Dogs. Animals 2022, 12, 708. 

Zdroj: Slovenská akadémia vied


Babesia gibsoni v červených krvinkách infikovaného psa, 100 x zväčšené
Zdroj: Bronislava Víchová