Loading...

Oznamy

Štvrtok je INOVAČNÝ DEŇ

Štvrtok je INOVAČNÝ DEŇ

27.04.2022   Aktuality

Máte plnú hlavu nápadov a dokážete prinášať nové riešenia na existujúce problémy? Poznáme ľudí, ktorí našli aj odvahu hovoriť o nich a prezentovať svoje myšlienky. Príležitosť budú mať na INOVAČNOM DNI. Podujatie, na ktorom dostanú účastníci možnosť vytvoriť zo svojho nápadu konkrétny projekt, pripravili Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Inovačné centrum Košického krajaInnovlabstartup centre of Telekom vo štvrtok 28. apríla 2022 od 9. hodiny v priestoroch Kulturfabrik Tabačka v Košiciach na Gorkého ulici.

Témou inovačného dňa je Ako dostať na naše stoly zdravé a kvalitné potraviny. Účastníci na ňom dostanú možnosť vytvoriť zo svojho nápadu konkrétny projekt. Overiť zmysluplnosť, uskutočniteľnosť a obchodný model nápadu. Na záver sa dizajnuje prototyp, ktorý sa prezentuje pred hodnotiacou komisiou. Pozornosť sa upriami na tieto oblasti:
● Umelá inteligencia v procese produkcie potravín
● Návrat k regionálnym potraviná
● Cesta potravín z farmy na stôl – informovanosť spotrebiteľa
● Prídavné látky v potravinách – sú bezpečné?
● Malý farmár, logistika predaja jeho produktov
● Stravujeme sa zdravo, normy v školských jedálňach
● Výživové doplnky

„Spojenie silných partnerov s cieľom podpory inovačného prostredia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je vítanou príležitosťou, ako obohatiť klasickú formu vzdelávania pre našich študentov. Aj do budúcnosti plánujeme mnohé aktivity v oblasti inovácií a sme radi, že môžeme byť súčasťou tohto podujatia,” hovorí rektorka UVLF Jana Mojžišová. Univerzita ako jediná na Slovensku pripravuje odborníkov v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, bezpečnosť krmív a potravín, či trh a kvalita potravín. „Bezpečnosť a kvalita potravín je neviditeľná, no týka sa nás všetkých. Pozornosť treba venovať všetkým potravinám bez rozdielu, pretože môžu byť zdrojom alimentárnych nákaz (ochorení z potravín) a to v celom rozsahu potravinového reťazca od prvovýroby, cez spracovanie a výrobu až po ich distribúciu a predaj konečnému spotrebiteľovi. Aktuálnou témou je však aj zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Je nevyhnutné vytvoriť mechanizmus na podporu udržania kvalifikovaných zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve a zabezpečiť podporu inovácií v celom tomto sektore. K tomu môže svojim dielom prispieť aj inovačný deň a motivovať predovšetkým mladých ľudí ku kreatívnemu mysleniu v súvislosti s touto problematikou.”

„Práve problematika kvality potravín je veľmi aktuálnou témou, ktorá sa týka azda každého z nás. Dennodenne riešime to aké potraviny kupujeme a čo konzumujeme. S rastúcimi možnosťami výberu potravín, je komplikované sa zorientovať a správne vyhodnotiť pôvod a kvalitu potravín, ktoré sa objavia na našich stoloch. Pevne veríme, že práve nápady, ktoré získame na Inovačnom dni dokážeme zrealizovať do konkrétneho projektu, ktorý bude mať pozitívny dopad pre obyvateľov Košického kraja,” hovorí Peter Breyl z Inovačného centra Košického kraja.

Pokiaľ ide o správne stravovanie, rada, ktorú často dostávame je, že čerstvé je lepšie, ako spracované, ovocie a zelenina sú lepšie, ako tuky a sacharidy a organické potraviny sú najlepšie zo všetkých. Ale čo ak jedlo, ktoré jeme, skutočne nie je až také zdravé? Mnohí sa rozhodnú kupovať organické potraviny, aby si boli istí, že v nich nie sú „nevhodné aditíva veci“. Ale ako vieme, že obsahujú „tie vhodné veci ako“ – chuť, zdravie, vitamíny, minerály? Ako si má bežný spotrebiteľ overiť pôvod potravín?

S rastúcim vplyvom informačných technológií na náš život sa otvára aj otázka ich využitia a prepojenia na meranie kvality potravín. „V rámci Deutsche Telekom vypracovávame rôzne koncepty a analyzujeme možnosti, ako správne prepojiť tieto dve oblasti tak, aby boli čo najlepšie využiteľné pre bežných ľudí,” vysvetľuje Milan Varga – Innovlab Startup Centra, Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia).

Tu nájdete viac podrobných informácií o inovačnom dni venovanom zdravým a kvalitným potravinám.

Inovačné centrum Košického kraja vzniklo 4. augusta 2021, ako záujmové združenie právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom, Mestom Košice, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika, Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Hlavným cieľom tejto spolupráce je podporiť rozvoj inovačného ekosystému, zvýšiť inovačný potenciál, vytvoriť udržateľné podmienky pre rast a rozvoj nových podnikateľských subjektov, spomaliť alebo úplne zastaviť odliv mozgov a prepájať jednotlivých inovačných aktérov.  Spoločne s Košickým klastrom nového priemyslu vytvára udržateľný regionálny inovačný ekosystém, v rámci ktorého rozširuje možnosti prístupu podnikateľov k investičným príležitostiam a podporuje ich expanziu na medzinárodné trhy.