Loading...

Oznamy

64. ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ

64. ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ

26.04.2022   Aktuality

V stredu 27. apríla 2022 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  uskutoční 64. ročník študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ, ktorá je už tradične určená prezentácii výsledkov vedeckej práce študentov v troch sekciách. Dve sekcie sú multiodborová a ich rokovacími jazykmi sú angličtina a slovenčina. Tretia sekcia je venovaná klinickým prácam.

Ako informoval odborný a organizačný garant ŠVOČ doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD. z Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia UVLF, do 64. ročníka študentskej vedeckej konferencie je prihlásených 36 prác.

Práce budú v sekciách posudzovať tri odborné poroty, ktorých členmi sú:
Multidisciplinárna sekcia A: doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD.,
Multidisciplinárna sekcia B: doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., PharmDr. Peter Takáč, PhD.,
Klinická sekcia: MVDr. Edina Sesztáková, PhD., doc. MVDr. Jaroslav Novotný, PhD., MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.

Slávnostné otvorenie konferencie je o 9. hodine v aule Pavilónu morfologických disciplín (Pavilón 34). Od 9.30 hod. sa začnú prezentácie v sekciách. Multiodborové v pavilóne 34 a 35, klinická v pavilóne 17. Vyhodnotenie a záverečný ceremoniál je plánovaný o 15:30 hod. v aule (pavilón 34)

PROGRAM 64. ročníka študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ