Loading...

Oznamy

Cena KSK pre Juraja Cibereja a Cena predsedu KSK pre Jána Danka. Blahoželáme!

Cena KSK pre Juraja Cibereja a Cena predsedu KSK pre Jána Danka. Blahoželáme!

25.04.2022   Aktuality

Košický samosprávny kraj udelil najvyššie verejné ocenenia za rok 2021. V sobotu 23. apríla 2022 ich v Štátnom divadle v Košiciach z rúk predsedu KSK Rastislava Trnku prevzalo 15 jednotlivcov a 6 kolektívov za mimoriadne výsledky, úspechy a svoju prácu, ktorú prezentujú nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska.

Medzi ocenenými sú aj dve významné osobnosti, ktorých profesionálne pôsobenie je pevne späté s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Cenu Košického samosprávneho kraja za rok 2021 prevzal vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ prof. Ing. Juraj Ciberej,CSc. Získal ju za celoživotné dielo a rozvoj poľovníctva, za vysokoodbornú prácu, publikačnú činnosť a výrazný a jedinečný osobnostný prístup pri riešení širokospektrálnej problematiky v oblasti lesníctva a veterinárneho lekárstva na úrovni kraja s celorepublikovým a medzinárodným dosahom.


Foto: FB KSK

Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021 prevzal vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Ján Danko, PhD. Získal ju pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov za medzinárodne uznávané výsledky v oblasti veterinárnej anatómie, histológie, fyziológie a rozvoj regeneračnej medicíny pomocou inovatívnych biomateriálov. .


Foto: FB KSK

„Veľmi si vážime, že regionálna samospráva ocenila dve výrazné osobnosti, ktoré svojou špičkovou vedeckou, výskumnou, ale i pedagogickou prácou formujú veterinárne vzdelávanie na Slovensku, ale i v širších rámcoch Európy a sveta. Patria medzi kľúčové osobnosti univerzity, regiónu i našej krajiny, pretože sa so zanietením venujú nielen svojej práci, ale aj problémom, ktoré sa dotýkajú celej spoločnosti, zdravia zvierat i ľudí a životného prostredia. Som hrdá na to, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa môže pýšiť takýmito osobnosťami, ktoré svoje vedomosti posúvajú ďalej. V mene celej univerzity, kolegov, zamestnancov i študentov zo srdca blahoželám profesorovi Ciberejovi i profesorovi Dankovi,“ povedala rektorka UVLF Jana Mojžišová, ktorá sa spolu s prorektorom Jurajom Pistlom zúčastnila aj na slávnostnom odovzdávaní ocenení.  


Foto: Miroslav Vacula

Tu si môžete pozrieť záznam z odovzdávania verejných ocenení Košického samosprávneho kraja. 

Cena Košického samosprávneho kraja za rok 2021

 • Juraj Ciberej, vysokoškolský pedagóg, vedec a zoológ
 • Folklórna skupina JADLOVEC Margecany
 • Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a LF UPJŠ Košice, kolektív zdravotníkov aj nezdravotníckeho personálu
 • Jozef Suchoža, bývalý dekan Právnickej fakulty UPJŠ
 • Ľudovít Želinský, prednosta Kliniky liečebnej rehabilitácie Nemocnice AGEL Košice - Šaca

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021

 • Ján Danko, vedúci katedry anatómie, histológie a fyziológie UVLF v Košiciach
 • Marilena Halászová a Andrej Halász, in memoriam - choreografi a taneční pedagógovia
 • Tomáš Havlík , pedagóg a priekopník environmentálneho zmýšľania, spracovania a recyklácie surovín a odpadov ekologickými postupmi
 • Ján Imrich -zakladateľ špičkového laboratória nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie (NMR), iniciátor vybudovania Národného NMR centra SR na kľúčových univerzitách a SAV
 • Zoltán „Enzoe“ Nagy - maliar, ilustrátor kníh a regionálnych novín, člen rôznych porôt a umeleckých združení

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2021

 • Dobrovoľnícke centrum Košického kraja
 • Beáta Drotárová, herečka
 • Ľubica Fedorová, učiteľka
 • Karpatská nadácia, n. o.
 • Igor Kolla, generálny riaditeľ Antik Telecom
 • Peter Kerkes, režisér
 • Maják nádeje, o. z.
 • No Name, hudobná skupina
 • Darina Štyriaková,  biotechnologička
 • Alexander Vaško ml., športovec

Historická osobnosť regiónu

 • Ján Borodáč, herec, dramaturg, prekladateľ, divadelný režisér

Tu sa dozviete viac o všetkých oceneniach Košického samosprávneho kraja.


Foto: Miroslav Vacula
Foto: ahojTV


Foto: Miroslav Vacula