Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým garantom predmetov a študentom UVLF v Košiciach, že na dni

14. a 19. apríla 2022

udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady cvičení) z dôvodu veľkonočných sviatkov.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka