Loading...

Oznamy

Poznáme víťaza súťaže o slogan!

25.02.2019   Aktuality

Pri príležitosti svojho okrúhleho významného jubilea – 70 rokov od založenia – vyhlásila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach súťaž o vytvorenie propagačného sloganu, ktorý by vystihol jedinečnosť, tradíciu a poslanie univerzity v budúcich rokoch jej existencie. Neľahkej úlohy sa so zápalom ujalo 38 autorov, ktorí v priebehu dvoch týždňov vytvorili 100 krásnych a originálnych sloganov v slovenskom a zároveň v anglickom jazyku. Výber víťaza bol vďaka kreativite všetkých súťažiacich veľmi náročný. Po dôslednom zvážení  všetkých požiadaviek bol vybraný trefný, jedinečný a reprezentujúci slogan vytvorený MVDr. Lýdiou Mesarčovou, PhD., v znení:

  Široko-ďaleko jediní.  Za zdravie zvierat i krajiny

Naše vrelé poďakovanie patrí za kreativitu, snaženie a ochotu tvoriť všetkým zapojeným autorom, ktorých slogany sa postupne budú predstavovať akademickej aj širokej verejnosti.  Víťazke, skvelej vedkyni v oblasti životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky zo srdca blahoželáme a veríme, že aj vďaka tomuto sloganu sa budú ešte viac rozširovať informácie o práci, úspechoch a cieľoch UVLF v Košiciach ako v akademických kruhoch, tak aj u širokej slovenskej a zahraničnej verejnosti. Veď práca a snaženie kolektívu všetkých pracovníkov UVLF za ostatných 70 rokov a aj v rokoch nastupujúcich chce byť plne nasmerovaná na rozvíjanie zdravia zvierat i krajiny.