Loading...

Oznamy

Na veľtrhu Expo Dubaj skúšali veterinárne zručnosti

20.12.2021   Aktuality

Tematický týždeň, ktorý bol od 16. decembra na svetovom veľtrhu Expo 2020 v Dubaji venovaný vedomostiam a vzdelávaniu priniesol zaujímavé prezentácie slovenských vysokých škôl a ich úspešných absolventov. Popri tom aj ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, keď s tamojšími politickými predstaviteľmi absolvoval rozhovory štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis. Ako informovalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, rokovania potvrdili, že Slovensko je pre Spojené arabské emiráty perspektívnou krajinou, a to najmä z hľadiska spolupráce vysokých škôl, výskumu ako aj hospodárskej spolupráce.

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová a prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou Alexandra Trbolová predstavili jedinú vysokú školu na Slovensku, ktorá poskytuje štúdium v ​​odbore všeobecné veterinárne lekárstvo, hygiena potravín a farmácia, čím spája ochranu zdravia zvierat s ochranou zdravia ľudí. „Zdôraznili sme jednu zo silných stránok univerzity, ktorá ju zaraďuje medzi popredné európske veterinárne školy - zameranie na získavanie praktických zručností prostredníctvom kliník pre hospodárske zvieratá, spoločenské zvieratá a voľne žijúcich živočíchov, Univerzitnej veterinárnej nemocnice, školskej farmy, špeciálneho zariadenia pre chov a choroby zveri alebo jazdeckého centra,“ informovala rektorka Jana Mojžišová. „Všetky tieto výhody lákajú na univerzitu študentov z celého sveta na štúdium veterinárnej medicíny v angličtine, ktorú poskytujeme už 25 rokov. Aj to dodáva našej univerzite medzinárodný rozmer a vytvára priateľskú atmosféru mladých ľudí z rôznych kútov sveta.“

„Vyučovanie a učenie orientované na kompetencie sú základom štúdia veterinárnej medicíny. Naše jedinečné centrum klinických zručností dokáže prenášať klinické zručnosti v realistickom prostredí. Učenie sa na simulačných modeloch spája teóriu a prax. Predtým nadobudnuté vedomosti je možné precvičiť v praktickom kurze. Študenti sú schopní prehĺbiť a udržať svoje vedomosti,“ doplnila prorektorka Alexandra Trbolová, ktorá záujemcom v Dubaji predviedla aj možnosti práce s funkčným modelom mačky, na ktorom študenti môžu trénovať napríklad intubovanie malých zvierat, ale aj ďalšie zručnosti. Možnosť vyskúšať si takýto veterinárny tréning záujemcovia radi využili.