Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe neurovedy

RNDr. Zuzany Tkáčovej

Dizertačná práca:
Analýza ligand-receptorových interakcií medzi boréliami a bunkami neurovaskulárnej jednotky ako základ pre vývoj antiboréliových liečiv
Oponenti:
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prof. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
29. novembra 2021 o 12.30 hodine
Miesto obhajoby:
Aula v pavilóne morfologických disciplín UVLF v Košiciach

Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe neurovedy

Mgr. Punit Tyagi

Dizertačná práca:
Vývoj bioinformačnej platformy pre analýzu veľkých objemov dát z Omics analýz – Omnalysis
Oponenti:
Prof. MVDr. Róbert Herich, PhD., Katedra morfologických disciplín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
RNDr. Ivan Talian, PhD., Ústav lekárskej a klinickej biofyziky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave
Termín obhajoby:
29. novembra 2021 o 10.30 hodine
Miesto obhajoby:
Aula v pavilóne morfologických disciplín UVLF v Košiciach

Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream