Loading...

Oznamy

Dištančná výučba, prezenčne len klinická prax v malých skupinách

Dištančná výučba, prezenčne len klinická prax v malých skupinách

V súlade so zmenami, ktoré schválila Vláda SR vo štvrtok 18. novembra 2021 a ktoré zavádza nový COVID automat, upravuje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výučbu v zimnom semestri akademického roka 2021/22.

Výučba bude od 10. týždňa zimného semestra prebiehať dištančnou formou. Výnimku tvoria klinické praxe, stáže a záverečné skúšky. Tie sa budú uskutočňovať v súlade s platnými nariadeniami prezenčnou formou v režime OTP pre malé skupiny, teda pre 5 študentov a jedného vyučujúceho, podľa pokynov garantov jednotlivých predmetov. Vyučujúci budú dbať na striktné dodržiavanie protipandemických pravidiel a kontrolovať dodržiavanie režimu OTP pred začiatkom každej hodiny.

Na internátoch platia opatrenia podľa príkazu rektorky v súlade so všeobecne platnými aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, ubytovaní sa riadia podľa protokolu OTP. Nie je povolené stretávanie sa študentov. Dôsledné dodržiavanie všetkých hygienických opatrení sa bude prísne kontrolovať.