Loading...

Oznamy

Čo sa písalo vo Veterinárskom spravodajcovi na začiatku roku 1990

16.11.2021   Aktuality

Pred 32 rokmi sa výrazným spôsobom zmenila spoločenská i politická situácia na Slovensku. V novembri 1989 bol každý z priamych účastníkov študentského hnutia hrdinom doby. Nikto nevedel, ako sa udalosti vyvinú, nikto netušil, či odmenou za aktivitu nebude nútený odchod zo školy, zo zamestnania. 

Vtedajšia Vysoká škola veterinárska v Košiciach sa zapojila do študentského hnutia, jej zástupcovia sa stretávali s kolegami z ostatných košických vysokých škôl v spoločnom štrajkovom výbore a koordinovali študentské aktivity. V budove rektorátu na istý čas kvôli okupačnému štrajku obsadili študenti aj pracovňu rektora. Nepodarilo sa nájsť žiadny dochovaný výtlačok univerzitných novín alebo časopisu z konca roku 1989. Možno na vydávanie novín nebol čas a veci sa menili veľmi rýchlo. Ak ho vo vašom archíve máte, prosíme, aby ste nám ho požičali, veľmi radi by sme si jeho kópiu uložili do archívu. Na začiatku roku 1990 vyšiel dvojmesačník Veterinársky spravodajca 4-5. Vďaka doc. MVDr. Mariánovi Prokešovi, PhD., z Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia UVLF vám ponúkame možnosť prečítať si, o čom sa v ňom písalo.  

Po kliknutí na obrázok sa otvoria celé noviny.

Reakciou na všetky zmeny je aj krátka správička na prvej strane, v ktorej sa na kolegov obracia komisia zástupcov vedenia školy a Verejnosti proti násiliu pri VŠV pre otázky rehabilitácie neprávom postihnutých.