Loading...

Oznamy

Zodpovedný protest za slobodné univerzity a petícia

Zodpovedný protest za slobodné univerzity a petícia

Predstavitelia Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl, Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity ako zástupcovia slovenských vysokých škôl, učiteľov, výskumníkov, študentov a zamestnancov v súvislosti s diskusiou o novele zákona o vysokých školách pripravujú protest a petíciu proti jej prijatiu.

Reprezentácie vysokých škôl deklarujú, že majú záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy. Zároveň však zásadne odmietajú predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy. 

„Zodpovedný protest za slobodné univerzity!“ sa bude konať v utorok 16. novembra 2021 na Šafárikovom námestí v Bratislave, v predvečer Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu. Tu nájdete informácie o udalosti.

V petícii reprezentácie univerzít žiadajú predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, stiahnuť aktuálny návrh novely, vrátiť sa k vecnej diskusii a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a zredukovanie odlivu študentov a výskumníkov do zahraničia v záujme budúcnosti a konkurencieschopnosti Slovenska.

Tu môžete podporiť Petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách