Loading...

Oznamy

NECHAJTE SA NAKAZIŤ VÍRUSOM DISKUSIE

04.11.2021   Aktuality

.Čo sa stane so zdravotníkom, ktorý bol účastný odhaleného poškodenia zdravia pacienta (nežiaducej udalosti)? Po odhalení nežiaducej udalosti zažívajú zdravotníci výrazný stres, ktorý má dopad na ich osobný, ale aj pracovný život. Väčšina zdravotníckych pracovníkov nie je na komunikáciu v kritickej situácii trénovaná a vznikajú u nich obavy z možných následkov pri stretnutí zoči voči pacientovi. Môžu mať nedôveru voči podpore zo strany svojich vlastných kolegov a zamestnávateľa, a preto sa týmto typom rozhovorov zámerne vyhýbajú. Okrem rôznych psychologických a psychosomatických následkov sú jedny z najväčších potvrdených zdrojov stresu práve možné kariérne následky, ku ktorým patria obavy z právnych následkov, potenciálnej straty reputácie, informovania o zlyhaní a ospravedlnenia sa pacientovi a vedeniu. To nás oprávňuje zamýšľať sa nad aspektmi, ktoré súvisia so zdravotníkom ako účastníkom nežiaducej udalosti. A to napríklad otázky ich liečby, rešpektu, porozumenia, súcitu, podpory, transparentnosti. Sme ako spoločnosť schopní vnímať komplexnosť situácie, ktorá je spojená s nežiaducimi udalosťami?

Nechajte sa nakaziť vírusom diskusie a zapojte sa do nového ročníka UNIVERSITATIS DISPUTATIONES,

Už 10. ročník univerzitných diskusií UNIVERSITATIS DISPUTATIONES, ktorých cieľom je prepájanie univerzitného prostredia s prostredím odbornej praxe, pripravuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS. Jej víziou je prepájať odborníkov z oblasti práva, medicíny, farmácie, psychológie, etiky a filozofie a tak kreovať priestor pre vnímanie zdravotníckych tém z rôznych uhlov pohľadu. Preto vytvára partnerstvá, iniciuje odborné fóra, sieťuje dôležitých odborníkov a vzdeláva. Jedným z odborných partnerov diskusí je aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Dátum: streda 10. novembra 2021 od 18:00 hod.

Náročnú tému Pochybenie zdravotníka. Koniec jeho kariéry alebo nie? z rôznych uhlov pohľadu pomôžu rozanalyzovať hostia, ktorí prijali pozvanie do diskusie:
* JUDr. Marika Barabas Pavlíková – riaditeľka Odboru dohľadu nad poskytovaním a úhradou zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti ÚDZS
* JUDr. Ivan Humeník, PhD. – advokát v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS
* MUDr. Branislav Chrenka – pediater v detskej ambulancii v Ružinove
* prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD. – Fakulta soc. a ekon. vied UK v BA a Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu na LF UPJŠ v KE
* PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA – riaditeľka odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji

Moderátor diskusie: Zuzana Kovačič Hanzelová

Otázky môžete diskutérom klásť prostredníctvom aplikácie Slido, kód: #diskusia