Loading...

Oznamy

Ďakujeme tým, ktorí sa pridali: Uni cleanup day 2021

Ďakujeme tým, ktorí sa pridali: Uni cleanup day 2021

Svetový čistiaci deň má stále viac priaznivcov. Hnevá vás, že v prírode vidíte odpad a čierne skládky? Nemôžete sa pozerať na neporiadok vo svojom okolí? Zakopávate o plastové fľaše, obaly a ďalší neporiadok, ktorý ľudia hodia na zem a nie do koša? Každý sa môže pridaj a ukázať, ako sa dá starať o svoju krajinu.

Myšlienka projektu „Upracme Slovensko - Svetový čistiaci deň 2021“ oslovila členov a garantku záujmového klubu IVSA natoľko, že sa rozhodli zapojiť sa do tejto aktivity. V stredu 6. októbra 2021 popoludní sa aj napriek nepriaznivému počasiu zúčastnili na skvelej akcie „Uni cleanup day 2021“, ktorej cieľom bolo skrášliť a očistiť areál našej univerzity. „Nemalý záujem nás veľmi potešil, keďže sa nám z areálu univerzity podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadkov, pokosiť a upraviť trávnik v okolí ustajňovacích priestorov a kliník a nezabudli sme ani vyčistiť dlažbu v okolí Univerzitnej veterinárnej nemocnice," povedala študentka 6. ročník študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo a členka medzinárodného združenia veterinárnych študentov IVSA Slovakia Lenka Kokuľová.

Keďže Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zapojila do projektu „Zelená univerzita“, separácia odpadu a využitie pokosenej trávy na kompost bolo v rámci ekologického spracovania samozrejmosťou. „Hoci nám počasie umožnilo pracovať len asi dve hodiny, s vykonanou prácou sme boli spokojní a po celom dni aj primerane unavení. Povzbudením po práci pre nás bola zaslúžená odmena v podobe pizze a teplého čaju. S dobrou náladou sme takto radi prispeli k čistote na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné akcie. Veríme, že záujem študentov sa bude aj naďalej uberať takýmto pozitívnym, ekologickým a dobrovoľníckym smerom!" dodala Lenka Kokuľová.