Loading...

Oznamy

Zoznam kandidátov v doplňujúcich voľbách do AS UVLF v KE

V stanovenom termíne boli do doplňujúcich volieb do Akademického senátu UVLF v KE (komora študentov) prihlásení nasledovní študenti (uvedení nižšie). Kandidáti za
jednotlivé študijné programy sú v abecednom poradí priezvisk.

Kandidáti v št. programe Všeobecné veterinárske lekárstvo/Hygiena potravín
Adam Körösi (VVL; 3. ročník)
Jakub Máčalka (VVL; 4. ročník)
Adrián Roba (VVL; 1. ročník)

Kandidáti v študijnom programe Farmácia
Jana Morochovičová (4. ročník)
Janka Pivovarníková (3. ročník)

O priebehu volieb a možnostiach hlasovania Vás budeme bližšie informovať v priebehu nasledujúceho týždňa!

Termín volieb: 15. október 2021 od 8:00 do 16:00; priebeh on-line.

Predseda volebnej komisie MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.
Členovia volebnej komisie pre Doplňujúce voľby do AS UVLF v KE