Loading...

Oznamy

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Evy Petrovovej, PhD.

05.10.2021   Oznamy zamestnancom

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 20. októbra 2021 o 9.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční hybridnou formou verejná inauguračná prednáška doc. MVDr. Evy Petrovovej, PhD., z Katedry morfologických disciplín UVLF v Košiciach, na tému: „Vtáčie embryo ako alternatívny zvierací model“ a o 10.00 hod. inauguračné pokračovanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania veterinárna morfológia a fyziológia.

Verejnosť má možnosť sa na prednášku pripojiť online. Bližšie informácie budú zverejnené na webovom sídle UVLF.

Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú inauguračnú prednášku. MS Teams MS Teams Live Stream