Loading...

Oznamy

Skúšky základného výcviku jazdca

Skúšky základného výcviku jazdca

27.09.2021   Aktuality

V sobotu 25. septembra 2021 sa v univerzitnom jazdeckom areáli na Popradskej ulici v Košiciach konali skúšky základného výcviku jazdca (SZVJ), počas ktorých mladí adepti jazdeckého športu absolvovali jazdecké skúšky.

Skúšky sa skladali z praktickej časti - drezúra a skoky a z teoretickej skúšky vedomostí z jazdectva. Vedomosti a zručnosti hodnotili traja rozhodcovia: Radomír Stratil – hlavný rozhodca, MVDr. Vladimír Hura a Lucia Borisová.

Trinásť nádejných jazdkýň uspelo v obidvoch skúškach a získali záverečný protokol, ktorý im umožňuje začať ich športovú jazdeckú kariéru.

Organizátorom skúšok základného výcviku jazdca bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s Reitgroup Prešov.

Do ďalšej športovej kariéry želáme úspešným absolventkám veľa športových úspechov.