Loading...

Oznamy

Rektorský punč

04.02.2019   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach oficiálne začala 4. februára 2019 oslavy unikátneho jubilejného 70. roka svojej existencie. Oslavy začali podujatím s názvom Rektorský punč, na ktorom sa zamestnanci a študenti univerzity stretli v priateľskej atmosfére na centrálnej oddychovej zóne pri soche Arda, ktorý bol symbolicky dekorovaný šerpou s logom 70. výročia. Rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., na úvod predniesla krátky príhovor, v ktorom vyzdvihla dlhoročné tradície a históriu UVLF v Košiciach. Zároveň dodala, že celý akademický rok sa bude niesť v duchu osláv 70. výročia univerzity, a tým všetkých prítomných srdečne pozvala na akcie a podujatia, ktoré sa v tomto duchu uskutočnia. Po ukončení príhovoru nasledovala ochutnávka punču spojená s voľnou zábavou. Súčasťou programu boli aj maskoti tematicky prezlečení  do zvieracích kostýmov.