Loading...

Oznamy

Oznam Študijného oddelenia pre študentov a zamestnancov UVLF

V nadväznosti na príkaz rektorky č. 8/2021  Vám oznamujeme, že študijné oddelenie bude rešpektovať protokol OTP (očkovanie – testovanie – prekonanie nákazy) pri osobnom vybavovaní študentov v priestoroch študijného oddelenia.

S cieľom predísť zhromažďovaniu študentov a pedagógov je nevyhnutné, aby si študenti vopred telefonicky potvrdili stretnutie s konkrétnou pracovníčkou študijného oddelenia.

Žiadame všetkých študentov, aby osobný kontakt s pracovníčkami študijného oddelenia obmedzili iba na nevyhnutné prípady,  ktoré sa nedajú vyriešiť emailovou komunikáciou alebo telefonicky.

Emailové a telefonické kontakty sú zverejnené na webovom sídle univerzity.

Ďakujeme za pochopenie.