Loading...

Oznamy

UVLF ponúkla na svojej pôde očkovanie pre študentov a zamestnancov

03.09.2021   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s očkovacím centrom BIONT pripravila v piatok 3. septembra 2021 vakcináciu pre svojich študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Bola priamo v areáli školy, v posluchárni na Kostolianskej ulici v pavilóne číslo 32, kde donedávna pôsobilo mobilné odberové miesto na antigénové testovanie. Očkovalo sa vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech.

Univerzita vyzvala študentov i zamestnancov, ktorí zatiaľ nie sú zaočkovaní, aby využili túto príležitosť. Viedli ju k tomu štatistické údaje získané z anonymných dotazníkov, ktorými počas leta žiadala študentov i zamestnancov o informácie týkajúce sa očkovania. Na základe získaných údajov bolo zrejmé, že stále existuje veľká skupina doteraz nezaočkovaných. Medzi zamestnancami univerzity bolo podľa čiastkových údajov 80 percent zaočkovaných, medzi zahraničnými študentmi podiel zaočkovaných prekročil 90 percent. No anketa ukázala, že len 60 percent domácich študentov má za sebou vakcináciu. Čo univerzita vníma ako výrazné ohrozenie je fakt, že z nezaočkovaných sa viac ako 80 percent ani neplánuje vakcinovať. Presné údaje o študentoch i zamestnancoch bude mať univerzita po začiatku akademického roka.

Na začiatku nového akademického roka 2021/22 vytvorila univerzita COVID SEMAFOR UVLF, podľa ktorého sa budú počas roka riadiť všetky činnosti. Obsahuje podmienky pedagogického procesu a prevádzky na UVLF, vrátane študentských domovov. Základnou prevádzkovou podmienkou je, že škola rešpektuje protokol OTP (očkovanie – testovanie – prekonanie nákazy).

Nový akademický rok 2021/22 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začína 20. septembra 2021, no študenti šiestych ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom i anglickom jazyku začali blokovú výučbu už 2. septembra.

„Pripravujeme sa na situáciu, keď by sme opäť presunuli čo najväčší objem praktického vzdelávania na začiatok zimného semestra. Pre našich študentov je totiž mimoriadne dôležité, aby absolvovali predpísaný objem praktickej výučby na klinikách, v laboratóriách, ambulanciách a cvičebniach. Počítame s tým, že časť prednášok sa bude v novom akademickom roku uskutočňovať dištančne. Máme už dostatok skúseností a vieme, v ktorých predmetoch je to vhodný spôsob vzdelávania a kde, naopak, potrebujeme byť v priamom kontakte so študentmi,“ uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová. „Dúfame, že obmedzenia už budú miernejšie, pretože veríme v zodpovednosť našich študentov i zamestnancov, ktorí sa dali včas zaočkovať, resp. absolvujú očkovanie na začiatku nového akademického roka. Som presvedčená, že sú dostatočne medicínski vzdelaní, aby vnímali dôležitosť vakcinácie pri zvládnutí pandémie. My sa v našich študijných programoch veľmi podrobne venujeme problematike infekčných chorôb. Aj tento prípad vírusu, rýchlo sa šíriaceho po celom svete, je veľmi jasným dôkazom toho, aké dôležité je celosvetovo podporovať koncept jedného spoločného zdravia ľudí a zvierat. Zvlášť ak si uvedomíme, že až 60 percent existujúcich infekčných chorôb u ľudí spôsobujú zoonózy, teda infekčné choroby prenosné zo zvieraťa na človeka. Vďaka vede a výskumu máme v rukách jedinečnú možnosť aktívne ovplyvniť vývoj pandémie očkovaním. Naši predkovia doteraz nikdy takúto možnosť nemali a my by sme boli veľmi nezodpovední, ak by sme ju nevyužili na záchranu životov a zdravia.“