Loading...

Oznamy

Slávnostné promócie ukončili detskú univerzitu

09.07.2021   Aktuality

Slávnostnými promóciami v piatok 9. júla vyvrcholil prvý ročník Detskej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

„Ukončili ste štúdium na Detskej Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, úspešne ste vykonali záverečnú skúšku   predpísanú pre   tých, ktorí chcú dosiahnuť titul absolvent. Predtým, ako vám bude udelený, je potrebné, aby ste sľúbili, že všetky svoje vedomosti a sily venujete rozvoju spoločnosti, budete naďalej rozširovať  vedomosti vo všetkých oblastiach vášho budúceho štúdia, budete žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa, uchováte vo vďačnej pamäti Detskú Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,“ povedala promótorka prorektorka Zita Faixová a vyzvala malých študentov, aby verejne svoj sľub potvrdili. Z jej rúk potom prevzali diplomy o ukončení štúdia i ocenenia za úspechy vo výtvarnej súťaži a pri ďalších aktivitách.  

Rektorka UVLF Jana Mojžišová v príhovore ocenila záujem detí vzdelávať sa a ich snahu spoznávať a objavovať. „Ste najmladší študenti, akí vo vyše sedemdesiatročnej histórii univerzity ukončili štúdium, aj keď bolo veľmi krátke a mimoriadne. Ste absolventi našej prvej detskej univerzity. Aj vy teraz budete mať povinnosť odovzdať všetky vedomosti a skúsenosti, ktoré ste tu získali, ďalej. Verím, že ste sa veľa naučili a mnoho spoznali. Možno sa aj vďaka tomu budete viac venovať prírodným vedám, prírodopisu, biológii, chémii, aby ste v budúcnosti pokračovali v štúdiu, ktoré vás opäť privedie na našu univerzitu. Som presvedčená, že sa budete láskavo a priateľsky správať ku zvieratám, rastlinám, živej prírode. Ochránite ju do tej miery, do akej to ako deti dokážete. Verím, že po roku, počas ktorého ste do školy chodili len na diaľku, cez internet, boli pre vás skutočné reálne zážitky jedinečné a nezabudnuteľné. Chcem vás všetkých ešte raz pochváliť a vysloviť veľké potešenie, že naša prvá detská univerzita bola úspešná.“ 

Deti vyzvala, aby pokračovali v zbieraní vedomostí, zručností a skúseností. Neprestávali klásť otázky, hľadať odpovede, študovať, zlepšovať sa. „Bránou múdrosti musíte prechádzať sami, pretože sa pripravujete na svoj vlastný dospelý život. Len na vás záleží, aký bude. Vyberte si to, čo vás baví, čo budete robiť s láskou a nadšením. Budem veľmi rada, ak sa v budúcnosti aspoň s niektorými z vás stretnem, keď budete preberať skutočný diplom o absolvovaní Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,“ dodala rektorka UVLF: