Loading...

Oznamy

Noví mladí veterinárni lekári môžu začať svoju profesionálnu kariéru

Noví mladí veterinárni lekári môžu začať svoju profesionálnu kariéru

29.06.2021   Aktuality

Na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v pondelok 28. júna a v utorok 29. júna 2021 uskutočnili slávnostné promócie absolventov šesťročných doktorských študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo (102 absolventov) a General Veterinary Medicine v anglickom jazyku (37 absolventov - 14 z Nórska, 8 z Veľkej Británie, 6 z Írska, 5 z Islandu, 2 z Izraela, po jednom z Cypru a Nemecka). Na slávnostnej ceremónii sa spolu s vedením univerzity na čele s rektorkou Janou Mojžišovou a promótorom - prorektorom Martinom Tomkom zúčastnil aj prezident Komory veterinárnych lekárov SR Ľubomír Kráľ.

Pridali sa k nim aj absolventi  spoločného bakalárskeho študijného programu Animal Science - náuka o živočíchoch (26 absolventov), ktorý má UVLF s nórskou Nord University v Bodø. Nie všetci zahraniční absolventi sa však na promóciách mohli zúčastniť osobne, prítomní boli dvaja absolventi Animal Science a 15 absolventi General Veterinary Medicine.

V slávnostnom promočnom sľube absolventi verejne potvrdili, že všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju spoločnosti, vždy a za každých okolností budú ochotní poskytnúť pomoc pri  ochrane zdravia zvierat, a tým aj zdravia ľudí, v záujme ochrany zdravia konzumentov budú všemožne zabezpečovať produkciu zdravotne a hygienicky neškodných potravín. Zaväzujú sa, že budú ochraňovať, upravovať a kontrolovať životné prostredie v súlade so špecifickým zameraním svojej profesie. K svojim povinnostiam budú pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej budú zvyšovať úroveň svojich vedomostí vo všetkých oblastiach veterinárnej medicíny i farmácie, žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa. V promočnom sľube sa zaviazali aj k tomu, že všetkých svojich  učiteľov, ktorí im odovzdali  svoje znalosti a vedomosti, si budú vážiť a dôstojne nasledovať a uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu.