Loading...

Oznamy

Ako prví prevzali tohto roku diplomy s titulom magister absolventi farmácie

24.06.2021   Aktuality

Záver júna patrí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach promočným slávnostiam. Absolventi univerzity sú promovaní za doktorky a doktorov veterinárskeho lekárstva, magisterky a magistrov farmácie a bakalárov v študijných programoch prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium ukončí spolu 210 mladých žien a mužov.

Ako prví vo štvrtok 24. júna 2021 v aule UVLF osobne prevzali diplomy absolventi päťročného magisterského študijného programu farmácia. Spolu 62 absolventov bolo rozdelených do dvoch termínov, aby nikto zo zúčastnených nebol ohrozený. Kvôli obmedzenej kapacite auly sa ďalší rodinní príslušníci mohli zúčastniť na slávnosti prostredníctvom prenosu na veľkoplošnú obrazovku, ktorá bola spolu so stanmi nainštalovaná v parku pod historickými platanmi.

Sľubom sa zaviazali, že všetky svoje vedomosti a sily venujete rozvoju spoločnosti. K svojim povinnostiam farmaceuta budú pristupovať svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni. Aj naďalej budú zvyšovať úroveň vedomostí vo všetkých oblastiach farmácie. Budú žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa, všetkých svojich  učiteľov, ktorí im odovzdali  svoje znalosti a vedomosti, si budú vážiť a urobia všetko, čo bude v ich silách, aby ich mohli dôstojne nasledovať. Uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu.

     

     

     

     

     

     


Vedenie univerzity je pripravené na tohtoročné slávnostné promócie