Loading...

Oznamy

Výsledky 63. Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ 2021

29.04.2021   Aktuality

63. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnil v stredu 28. apríla 2021 v online forme. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 22 študentov s prácami z rôznych odborov. Výsledky vedeckej práce boli prezentované vo dvoch sekciách: multiodborovej a klinickej.

MULTIODBOROVÁ SEKCIA

Cenou rektorky UVLF v Košiciach boli ocenené prezentácie:
1. miesto 200 €
Dávid Korchňák, 5. ročník, ŠP farmácia
SYNTÉZA NOVÝCH KARBAMÁTOVÝCH DERIVÁTOV AKO INHIBÍTOROV CHOLÍNESTERÁZY
2. miesto 150 €
Niamh Sheila Dolan, 6th year, SP postBSc GVM
CHRONIC STRESS INDICATORS IN CANINES
3. miesto 100 €
Zuzana Jaroščáková, 4. ročník, ŠP kynológia
PSIE SALÓNY – PRÁCA SO PSOM A SPOLUPRÁCA S MAJITEĽOM

Poukážkami na nákup odbornej literatúry v Univerzitnej knižnici a edičnom stredisku boli ocenené prezentácie
1. miesto 150 €
Michael Adamčík, 6. ročník, ŠP VVL
HODNOTENIE EXTERIÉRU A POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH ŠTANDARDOV ÔSMEJ SKUPINY HOLUBOV – SOVIEK
2. miesto 100 €
Andrea Škvareková, 5. ročník, ŠP farmácia
VYUŽITIE SPE EXTRAKCIE PRI STANOVENÍ LIEČIVA METÓDOU RP-HPLC V KRVNOM SÉRE
3. miesto 70 €
Mária Kendická, 5. ročník, ŠP farmácia
VPLYV BIOTECHNOLOGICKY OBOHATENÉHO KRMIVA S OBSAHOM POLYNENASÝTENÝCH MASTNÝCH KYSELÍN NA IMUNITU NOSNÍC

KLINICKÁ SEKCIA

Cenou rektorky UVLF v Košiciach boli ocenené prezentácie:
1. miesto 200 €
Michal Bajtoš, 6. ročník, ŠP VVL
DIAGNOSTIKA A MANAŽMENT TERAPIE TRACHEÁLNEHO KOLAPSU U PSOV
2. miesto 150 €
Gerd-Helene Hjellestad, 6th year, SP postBSc GVM
EVALUATION OF THE CONCENTRATION OF CANINE PROSTATE SPECIFIC ESTERASE (CPSE) IN RELATION TO THE SIZE OF CANINE PROSTATE
3. miesto 100 €
Filip Korim, 5. ročník, ŠP VVL
KLINICKÝ A MORFOLOGICKÝ OBRAZ AGRESÍVNEHO LYMFÓMU KOŇA – KAZUISTIKA

Poukážkami na nákup odbornej literatúry v Univerzitnej knižnici a edičnom stredisku boli ocenené prezentácie
1. miesto 150 €
Daire Thomas Graham, 5th year, SP GVM
DIABETES MELLITUS IN CANINES
2. miesto 100 €
Nyomi Band, 6th year, SP GVM
EVALUATION OF SPECIES COMPOSITION OF PROTOZOAN AND HELMINTH PARASITES OF CALVES ON SELECTED FARMS IN EASTERN SLOVAKIA
3. miesto 70 €
Laura Fischetti, 6th year, SP postBSc GVM, Carla Bresciani
EVALUATION OF OXIDATIVE STATUS IN PERIPARTURIENT MARES SUPPLEMENTED WITH HIGH AMOUNT OF α-TOCOPHEROL 

Tu nájdete viac informácií o 63. ročníku Študentskej vedeckej konferencie ŠVOĆ 2021