Loading...

Oznamy

V Košiciach vznikne špičkové vedecko-aplikačné centrum Košický klaster nového priemyslu

29.04.2021   Aktuality

V Košiciach vznikne Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster - CNIC), ktorého hlavnými partnermi sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF), Slovenská akadémia vied (SAV), Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice (UNLP), Mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a priemyselný partner Cassovia Discovery Park.

V uplynulých dňoch rektor UPJŠ Pavol Sovák privítal na pôde univerzity ministra školstva Branislava Gröhlinga, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovíta Paulisa a štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušana Veliča, aby spolu s ďalšími partnermi CNIC intenzívne rokovali o projektovej dokumentácii CNIC, udržateľnosti projektu a biznis modeli, ktorého víziu reprezentáciám ministerstiev predstavil riaditeľ Technologického a inovačného parku (TIP-UPJŠ) a projektový líder CNIC Pavol Miškovský.

„Košický klaster nového priemyslu (CNIC) zabezpečí silné prepojenie akademického a podnikateľského prostredia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového high-tech priemyslu na východe Slovenska prostredníctvom rozvoja vysokých škôl a SAV. Ten nôže zabezpečiť výrazný rast ekonomickej a sociálnej úrovne východného Slovenska tak, aby sme sa v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov dostali na priemernú úroveň EÚ,“  uviedol Pavol Miškovský. Konečným cieľom tak je výrazne prispieť k rastu HDP regiónu, zamestnanosti, udržaniu resp. návratu talentovaných ľudí zo zahraničia, a tak i k celkovému rastu životnej úrovne obyvateľov KSK.

Projekt CNIC sa stane prvým významným projektom Inovačného centra Košického kraja (ICKK), ktorého cieľom je  podporiť rozvoj inovácií a nových technológií vo východoslovenskom regióne. CNIC sa primárne zameriava na materiálové a biomedicínske technológie, zelené a digitálne technológie a kvantové technológie. Dôraz však kladie aj na sociálne oblasti vrátane starostlivosti o starnúcu populáciu a zdravý životný štýl pre populáciu v aktívnom veku.

„Intenzívna práca kolektívu TIP-UPJŠ v spolupráci s Joint Research Centre v Bruseli a skupinou expertov Európskej komisie viedla k vytvoreniu projektu CNIC. Momentálne prebiehajú finálne rokovania partnerov o vzniku združenia. Sme blízko k podpisu zakladateľských zmlúv ICKK a CNIC. Mestské zastupiteľstvo v Košiciach to má na programe v máji a KSK v júni,“ uviedol Miškovský.

CNIC bude lokalizované vo viacerých častiach mesta Košice, kde sa nachádzajú sídla a vedecké pracoviská univerzít a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura. Prototypová a priemyselná zóna bude zriadená v Cassovia Discovery Park na Moldavskej ulici.

„Na Medickej ulici v Košiciach plánujeme postaviť „technologický chrám“ pre všetkých partnerov, 6-poschodovú modernú budovu, ako to vidíme v iných inovačných centrách v Európe, ktorej súčasťou bude moderný start-up inkubátor a start-up akcelerátor. Na mieru šité programy CNIC pomôžu odbremeniť inovátorov, prichádzajúcich do CNIC s nejakým unikátnym nápadom, od náročnej administratívy založenia a riadenia spoločnosti, marketingových analýz a ponúknu im potrebnú vedeckú infraštruktúru,“ uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Kompletná projektová dokumentácia projektu CNIC bude pripravená už v tomto roku tak, aby sa v roku 2022 mohlo začať s jeho implementáciou.

Zdroj: UPJŠ