Loading...

Oznamy

Horizont Európa - sledujte webináre a informačné dni k programu

20.04.2021   Aktuality

Ak prichádzate do kontaktu s programom Európskej únie Horizont Európa, sledujte webináre, ktoré vám môžu pomôcť pri písaní projektov i ďalšej projektov práci.

Webináre sú uložené aj po ich konaní, viete sa k nim vrátiť a sledovať ich zo záznamu.

21. apríla 2021 - webinár venovaný úspešnému návrhu programu Horizont Európa: Vedecko-technická excelentnosť je kľúčová, ale nezabudnite na ostatné aspekty - A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but don’t forget the other aspects. Tento webinár rozvíja základné informácie o tom, ako pripraviť úspešný návrh v programe Horízont Európa - How to prepare a successful proposal in Horizon Europe, ktoré boli publikované 24. marca 2021.

28. apríla 2021Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti 

29. apríla 2021 – predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka klaster Zdravie - Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022

4. mája 2021 – informačný deň pre oblasť Klaster 6 – Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie a aktuálne príležitosti v období 2021 – 2021