Loading...

Oznamy

Sova bdie nad múdrosťou univerzity

21.04.2021   Aktuality

V stredu 21. apríla 2021 sa v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach usídlila strážkyňa múdrosti. Veľká kamenná socha sovy je darom od Komory veterinárnych lekárov SR k 70. výročiu univerzity. Od osláv na jeseň 2019 čakala na svoje miesto, ktoré dostala vo vstupnej časti univerzitného areálu. Nevyhnutnosť primerane upraviť priestor a následne aj pandemická situácia trochu spomalili „termín hniezdenia“. Hoci sovy začínajú hniezdiť veľmi skoro na jar, v našom prípade sa ako najvhodnejší termín napokon ukázal predvečer Dňa Zeme.

Socha sovy stojacej na knihe má pre univerzitu symbolický význam – spojenie múdrosti a vzdelanosti. No zároveň je ďalším symbolom zvieracej ríše, ktorá je v centre pozornosti našich študentov, vedcov, pedagógov i zamestnancov. Plastiku vyrobil z pieskovca moravský sochár Pavel Žvaček. Má výšku jeden meter a váhu 250 kg.

Plastika sovy bola príliš veľká, aby sa dala odovzdať pri oslavách 70. výročia UVLF v Dome umenia, ukrytá bola preto v sklade v areáli univerzity. Spolu s pani rektorkou sa ešte na jeseň 2019 pri nej odfotili pracovníci katedry chémie. Po dvojnásobnom prezimovaní sa o ňu postarali šikovné ruky pracovníkov dodávateľskej firmy a prostredie jej už začali skrášľovať naši záhradníci.