Loading...

Oznamy

Návšteva Dr. Roeeho Gutmana na UVLF v Košiciach

V dňoch 28.-29. novembra 2018 UVLF v Košiciach privítala na svojej akademickej pôde zástupcu Tel-Hai College v Izraeli, Dr. Roeeho Gutmana.

Dr. Gutman je vedúcim Katedry živočíšnych vedy na Tel-Hai College a výskumníkom v oblasti energetickej homeostázy - obezity, fyziológie zvieraťa a človeka, cirkadiánnej fyziológie a správania sa zvierat.

Po oficiálnom uvítaní na Rektoráte vedením UVLF, Dr. Gutman a prorektor pre zahraničné štúdium MVDr. M. Tomko, PhD. navštívili jednotlivé katedry UVLF. Prehliadka univerzitného areálu začala v tzv. "Múzeu" na Ústave Anatómie a pokračovala na Ústave mikrobiológie a gnotobiológie a v Centre klinických zručností.

Dr. Gutman sa oboznámil aj s priestormi Študentských domovov UVLF a Aqua Terra klubu. Časť programu bola venovaná návšteve Účelového zariadenia pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach a univerzitného Jazdeckého areálu.

Druhý deň návštevy doktora Gutmana bola zameraná na klinickú časť areálu, v rámci ktorej mu bola predstavená Klinika koní, Klinika prežúvavcov a Klinika ošípaných, ako aj Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich živočíchov, Klinika malých zvierat a Univerzitná veterinárna nemocnica.

Záverečné stretnutie s Dr. Gutmanom sa konalo na univerzitnom Rektoráte, počas ktorého prebehla diskusia o možnostiach spolupráce medzi UVLF v Košiciach a Tel-Hai College.