Loading...

Oznamy

Želáme vám zdravú jar a potešenie z prebúdzajúcej sa prírody

17.03.2021   Aktuality

Areál Univerzity veterinárskeho lekárstva farmácie v Košiciach pomaly ožíva. Žiaľ, zatiaľ stále nie hlasmi študentov, ktorí musia naberať vedomosti dištančným spôsobom prostredníctvom internetu. Ožíva krásny historický park. V trávnikoch sa rozžiarili hlavičky krokusov a snežienok. Prechádzku stromoradím dopĺňajú vtáčie hlasy. Silný vietor otĺka zo stromov vysušené konáre, a tak majú pracovníci oddelenia prevádzky a investícií plné ruky práce, aby sa trávniky mohli všade rozzelenieť. Keď budete hľadať cieľ nenáročnej prechádzky, príďte sa pozrieť, či Ardo stojí na svojom mieste. Je tu a trpezlivo čaká, kedy si okolo neho budú môcť sadnúť mladí i starší a porozprávať si všetky zážitky z karantény. Veríme, že to bude čoskoro. Buďte zodpovední a trpezliví.