Loading...

Oznamy

Podporte Neinvestičný fond UVLF 2 % z dane z príjmu za rok 2020 - partneri

Podporte Neinvestičný fond UVLF 2 % z dane z príjmu za rok 2020 - partneri

Neinvestičný fond Univerzity veterinárskeho lekárstva a  farmácie v Košiciach, právna forma neinvestičný fond, so sídlom Komenského 68/73,  040 01  Košice - Sever, IČO: 31256295

Vážení partneri,

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach so sídlom Komenského č. 73, 041 81 Košice ako verejná vysoká škola, okrem svojho hlavného poslania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosť, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti  je zriaďovateľom Neinvestičného fondu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorý má za cieľ podporiť praktické vzdelávanie domácich a zahraničných študentov v rámci akreditovaných študijných programov poskytovaných univerzitou, ako verejnou vysokou školou vo všetkých stupňoch vzdelávania, podporiť záujmové aktivity študentov súvisiace s veterinárnou problematikou na akademickej pôde a  ochranu životného prostredia.

Dovoľte nám, aby sme sa na Vás obrátili so žiadosťou o finančnú podporu činnosti Neinvestičného fondu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach formou 2% z dane z príjmu za rok 2020.

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predpísanými údajmi o prijímateľovi.

Prípadné informácie poskytne JUDr. Viera Jančíková, správkyňa neinvestičného fondu,  tel. č. +421 905 430 204.

Za podporu vopred ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.