Loading...

Oznamy

Splňte si svoj sen – príďte študovať na UVLF

Splňte si svoj sen – príďte študovať na UVLF

Deň otvorených dverí sledujte na kanáli UVLF na Youtube.
Otázky nám dávajte v diskusii na facebookovej stránke UVLF

Máte radi zvieratá, prírodu, svet? Chcete pomáhať živým tvorom, prispieť k zdravému životu na našej planéte, zabezpečovať kvalitné potraviny, starať sa o bezpečnosť ľudí, uľahčovať život zdravotne znevýhodneným? Ak je niečo z toho medzi vašimi snami, máte šancu chytiť príležitosť do vlastných rúk a vybrať si vysokoškolské štúdium podľa svojich predstáv.  Príďte na online Deň otvorených dverí Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Radi vás u nás privítame!

Zatiaľ nám to opatrenia proti šíreniu koronavírusu nedovolia osobne. Preto sme pre vás pripravili stretnutie prostredníctvom internetu. Tak, ako to zažívate v posledných mesiacoch aj na stredných školách. Aj naši študenti museli prejsť na dištančný spôsob vzdelávania, no všetci veríme, že už onedlho sa budeme môcť stretnúť v posluchárňach, cvičebniach, laboratóriách, na klinikách i v ordináciách.
Pripojte sa v piatok 12. marca 2021 od 15. do 18 hodiny na ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ UVLF. Naša univerzita virtuálne otvorí svoje brány a predstaví študijné programy, organizáciu štúdia, život študentov aj pestré možnosti mimoškolských aktivít. 

Dozviete sa kedy treba podávať prihlášky, kto musí robiť prijímacie pohovory a kto nie, čo je ich obsahom, čo máte urobiť, aby ste získali dostatok vedomostí. Garanti študijných programov vám povedia, čo všetko sa budete učiť, ale aj to, aké môže byť v budúcnosti vaše uplatnenie, vaše povolanie. Získate aj informácie o tom, ako naši študenti trávia voľný čas, čo všetko môžu využívať, kde sú ubytovaní a kde sa chodia stravovať.

Svoj sen si môžete splniť prostredníctvom týchto študijných programov: všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín. Veterinárske a farmaceutické vedy sa na UVLF študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom. UVLF navštevuje okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí majú možnosť študovať v anglickom jazyku. Silnou stránkou univerzity je vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Prax získavajú študenti v Centre klinických zručností a vo vlastnej Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Škola má vlastné študentské domovy, bohatá je aj ponuka záujmových klubov a športových oddielov.