Loading...

Oznamy

UVLF v Košiciach bola ocenená na prestížnej súťaži Národná cena SR za kvalitu

20.11.2018   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získala na 19. ročníku súťaže Národná cena SR za kvalitu (CAF) popredné miesto ako Ocenený finalista. Dňa 20. novembra 2018 si cenu v Sále Ústavy SR v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky prevzala rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Pavla Pavlisa.

Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie, pretože ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.