Loading...

Oznamy

Rektorka UVLF žiada ministra, aby umožnil praktickú výučbu, inak majú končiaci študenti problém

Rektorka UVLF žiada ministra, aby umožnil praktickú výučbu, inak majú končiaci študenti problém

11.02.2021   Aktuality

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová v súvislosti s aktuálnymi protipandemickými opatreniami a uplatňovaným COVID automatom oslovila ministra školstva so žiadosťou o udelenie výnimky, ktorá by umožnila realizovať prezenčnú výučbu v študijnom odbore veterinárske lekárstvo a farmácia.

„Pre úspešné absolvovanie štúdia, zvlášť v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia, je nevyhnutnou podmienkou praktická výučba, práca vo veterinárnych ambulanciách, laboratóriách, či klinická a lekárenská prax. Navyše ide o regulované povolania riadiace sa smernicou Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorá presne určuje rozsah klinickej a lekárenskej praxe pre študentov. Takisto sme viazaní dokumentom Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE), podľa ktorého sme povinní zabezpečiť, aby študenti získali predpísané praktické zručnosti. Len naplnením týchto podmienok vieme garantovať, že diplom absolventa bude akceptovaný doma i v zahraničí,“ zdôvodnila žiadosť rektorka UVLF Jana Mojžišová. V mimoriadne zložitej situácii sú hlavne študenti končiacich ročníkov, ktorí okrem klinickej praxe nemajú možnosť vykonať ani experimentálnu časť záverečnej práce, keďže už tretí semester sú vzdelávaní výlučne dištančne. Absolvovanie praktických predmetov je nevyhnutné k riadnemu ukončeniu štúdia.

„Praktickú výučbu sme pripravení zabezpečiť za dodržania prísnych hygienických a protiepidemických opatrení, v malých skupinách, v ktorých by boli vopred negatívne testovaní študenti i vysokoškolskí učitelia,“ dodala rektorka. Podobne, pri dodržaní prísnych opatrení, by mohli študenti absolvovať prax vo veterinárnych ambulanciách, keďže ich prevádzku aktuálne platné hygienické opatrenia povoľujú. V areáli UVLF funguje od pondelka 8. februára verejné mobilné odberové miesto na antigénové testy, pre ktoré poskytla škola priestory. Študenti, pedagógovia i ostatní zamestnanci tak majú možnosť testovať sa sedem dní v týždni.

So žiadosťou udeliť vysokým školám výnimku z COVID automatu a ponechať rozhodnutie o metóde výučby v kompetencii príslušnej vysokej školy za dodržania určených protiepidemiologických opatrení sa na ministra školstva i hlavného hygienika obrátila aj Slovenská rektorská konferencia. Pripojila sa aj k žiadosti Univerzity Komenského o vydanie vyhlášky, ktorou by bol upravený režim vstupu osôb do priestorov a budov vysokých škôl vrátane ubytovacích (účelových) zariadení a o záväzné stanovisko k možnosti realizovať praxe v nezdravotníckych študijných programoch.