Loading...

Oznamy

Na UVLF pribudlo verejné mobilné odberové miesto

Verejné mobilné odberové miesto na testovanie osôb antigénovými testami začalo od 8. februára 2021 fungovať v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Škola poskytla na jeho prevádzku priestory posluchárne na Kostolianskej ulici, do ktorej je prístup cez vchod oproti zimnému štadiónu Crow aréna.

Mobilné odberové miesto (MOM) vzniklo v gescii Ministerstva zdravotníctva SR na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou MEDISON s.r.o. Testovanie osôb je bezplatné, priebežné, bez objednávacieho systému. Prevádzka MOM je sedem dní v týždni, od pondelka do nedele od 11:30 hod. do 19:30 hod. Posledný odber sa robí o 19:05 hod. V prípade zmeny na objednávkový systém o tom bude spoločnosť i škola informovať.

„O zriadení mobilného odberového miesta sme začali uvažovať už na jeseň, keď sa opäť začala zhoršovať epidemiologická situácia. Chceli sme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme udržali bezpečné fungovanie univerzitných pracovísk a umožnili našim študentom vykonávať klinickú a laboratórnu prax, ktorá je nevyhnutná pri ich štúdiu. Veríme, že pri postupnom uvoľňovaní protikovidových pravidiel budeme môcť vďaka pravidelnému testovaniu priamo v našom areáli začať s praktickou výučbou v malých skupinách. Umožníme tým hlavne študentom vyšších ročníkov absolvovať predpísaný počet hodín, aby mohli vykonať štátne záverečné skúšky,“ uviedla rektorka UVLF Jana Mojžišová. Dodala, že v tejto časti mesta zatiaľ nebolo k dispozícii mobilné odberové miesto, preto môže byť prínosom pre všetkých obyvateľov z okolia. Univerzita sa aj takýmto spôsobom snaží poskytovať verejnosti pomoc v boji s pandémiou, keďže iné formy jej platná legislatíva neumožňuje.

„Chcem sa poďakovať univerzite za ústretovosť, flexibilnosť a pomoc pri zriaďovaní tohto mobilného odberového miesta na testovanie osôb antigénovými testami. Verím, že zamestnanci a študenti privítajú možnosť testovania na pracovisku, priamo v areáli  UVLF a využijú naše služby, rovnako ako ďalší obyvatelia mesta i okolia. O aktuálnych počtoch čakajúcich na vyšetrenie sa budú môcť informovať telefonicky,“ povedala konateľka MEDISON, s.r.o. Soňa Kešeláková.  

Informácie o prevádzke MOM sú dostupné aj na: www.e-vuc.sk a na tel. čísle 0911 153 059.