Loading...

Oznamy

Na UVLF sa začal letný semester

Na UVLF sa začal letný semester

08.02.2021   Aktuality

Od pondelka 8. februára 2021 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie začal letný semester akademického roka 2020/21. Výučba sa vo všetkých študijných programoch a ich ročníkoch realizuje dištančnou formou prostredníctvom MS Teams a Moodle. Letný semester potrvá do 7. mája.

Na UVLF je v akademickom roku 2020/21 otvorených osem študijných programov: všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku (1. – 6. ročník), hygiena potravín (1. – 5. ročník), farmácia (1. – 5. ročník), náuka o živočíchoch (2. – 3. ročník), kynológia (1. – 3. ročník), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (1. – 3. ročník), bezpečnosť krmív a potravín (1. – 3. ročník), trh a kvalita potravín (1. – 2. ročník). Veterinárske a farmaceutické vedy sa na UVLF študujú na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania – bakalárskom, doktorskom a magisterskom, i doktorandskom. UVLF navštevuje okolo dvetisíc študentov, z toho viac ako tristo zahraničných, ktorí majú možnosť študovať v anglickom jazyku.

„Silnou stránkou našej univerzity bola vždy vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, v účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Naši študenti získavali prax aj v centre klinických zručností a v Univerzitnej veterinárnej nemocnici. Tieto možnosti museli byť teraz absolútne minimalizované. Robíme všetko preto, aby študenti získali predpísaný objem vedomostí, no veľmi čakáme na aspoň čiastočné uvoľnenie opatrení, keď budeme môcť obnoviť praktické klinické a laboratórne vyučovanie pre malé skupiny študentov za dodržania prísnych bezpečnostných podmienok. Bez praktických zručností je výučba na našej univerzite veľmi zložitá,“ hovorí rektorka UVLF Jana Mojžišová.

Na základe aktuálnych protiepidemických opatrení všetci zamestnanci univerzity vykonávajú prácu z domu. Výnimku majú tí, ktorí podľa rozpisu služieb musia nevyhnutne zabezpečovať chod pracovísk v nepretržitej prevádzke – predovšetkým Univerzitnej veterinárnej nemocnice, ale aj všetkých kliník, na ktorých sú umiestnené živé zvieratá vyžadujúce si 24-hodinovú starostlivosť a účelových zariadení, v ktorých sa takisto nachádzajú zvieratá. UVLF je špecifická tým, že musí zabezpečovať nepretržitú prevádzku súvisiacu so živými tvormi. Nemôže preto úplne uzatvoriť svoj areál a presunúť všetku prácu do domáceho prostredia.

Všetci zamestnanci a doktorandi, ktorí musia vykonávať prácu na pracovisku, musia mať so sebou certifikát s negatívnym výsledkom na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový test) v zmysle platného uznesenia vlády a opatrení ÚVZ SR. Vedúci zamestnanci zabezpečujú kontrolu dodržiavania všetkých opatrení a zabezpečovať organizačný a administratívny chod pracoviska tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi zamestnancami.