Loading...

Oznamy

„Vyhraj knihu“ - vylosovanie

„Vyhraj knihu“ - vylosovanie

Vážená akademická obec,

pri príležitosti ukončenia podujatia  „Vyhraj knihu“,  dovoľte nám oznámiť mená  výhercov,  ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu.

Dňa 26.10.2018 v priestoroch akademickej knižnice   Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za prítomnosti pani riaditeľky akademickej knižnice MVDr. Libuši Bodnárovej a pána prorektora prof. MVDr. Juraja Pistla, PhD.,  pod dohľadom JUDr. Anny Árvaiovej, Právne a personálne oddelenie, boli  slávnostne vylosovaní  traja výhercovia:

MVDr. Miloš Halán, PhD.
doc. MVDr. Monika Pipová, CSc.
Mgr. Martin Bartkovský

Výhercom srdečne blahoželáme  a veríme, že získané vedomosti z výhry využijú pri pedagogickom a vedeckom raste.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia