Loading...

Oznamy

Oznam Kliniky koní

Počas vianočných sviatkov bude Klinika koní z objektívnych dôvodov pracovať v obmedzenom režime.
Klinika koní bude prijímať nových akútnych pacientov po konzultácii so službukonajúcim veterinárnym lekárom.