Loading...

Oznamy

Košickí rektori rokovali so štátnym tajomníkom MIRRI SR a reprezentáciou Cassovia Medi Valley

Košickí rektori rokovali so štátnym tajomníkom MIRRI SR a reprezentáciou Cassovia Medi Valley

02.12.2020   Aktuality

V utorok 1. decembra 2020 na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) rokovali rektori košických univerzít Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie), Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. (Technická univerzita) a prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika) so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) Marekom Antalom a zástupcami a podporovateľmi klastra Cassovia Medi Valley. Obsahom rokovania bola podpora spoločných aktivít v aplikovanom medicínskom výskume v rámci klastra Cassovia Medi Valley a prepojenie týchto aktivít v rámci už vypracovaného projektu zriadenia Cassovia New Industry Cluster (CNIC).

Spoločný postup zúčastnených strán by mohol byť mimoriadnym prínosom k rozvoju dôležitého segmentu priemyslu orientovaného na „Healthcare“ (zdravotnú starostlivosť) v Košickom samosprávnom kraji, pretože medicínsky výskum je jednou z dominantných oblastí výskumu na košických univerzitách a ústavoch Slovenskej akadémie vied (SAV).

Cassovia Medi Valley (CMV) je klaster subjektov východoslovenského regiónu, medzi ktoré patria univerzity, výskumné inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, podniky a regionálna samospráva. Primárnou snahou združenia CMV je koordinovať výskumno-vedecké, vývojové a inovačné aktivity subjektov regionálneho partnerstva. CMV umožňuje vytvárať novú úroveň udržateľnej regionálnej spolupráce medzi vysoko úspešnými organizáciami, ktoré zdieľajú spoločnú víziu premeny mesta Košice a Košického samosprávneho kraja na vedeckú, výskumnú a inovačnú oblasť, ktorá má ambíciu vyrovnať sa svojim národným, európskym aj globálnym partnerom. Primárnou ideou klastra je stať sa strediskom na podporu a aplikáciu vedomostí a poznatkov mladej generácie v oblasti biomedicíny, farmácie a kozmetiky.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  patrí medzi stálych členov CMV