Loading...

Oznamy

Medzinárodný úspech priniesol plagát

26.11.2020   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dosiahla zaujímavý úspech v oblasti, ktorá nie je jej prioritou, no zohráva významnú úlohu pri propagácii medzinárodných aktivít. Získala prvenstvo v súťaži o dizajn plagátov ERASMUS 2020. Na príprave a realizácii plagátu sa spolupodieľali Bc. Ivana Báštiová, MVDr. Monika Garčárová a MVDr. Libuša Bodnárová Univerzitnej knižnice a edičného strediska (UKES).

Počas medzinárodnej konferencie ERACON2020 bola vyhlásená súťaž o najlepší návrh plagátu ERASMUS ONLINE. Každá inštitúcia mohla predložiť do súťaže dva plagáty. Cieľom bolo odmeniť vynikajúce návrhy plagátov, ktoré vyhotovia vysoké školy na propagačné účely programu ERASMUS.

Porota rozhodla o poradí na prvých troch miestach:

  1. miesto: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - Slovensko
  2. miesto: Politehnica University of Timisoara – Rumunsko
  3. miesto: Politehnica University of Timisoara - Rumunsko


Víťazný návrh plagátu z dielne UVLF

          
Plagáty na 2. a 3. mieste

Najlepšie práce boli odmenené diplomami a bezplatnou registráciou na ERACON 2021 takto:
Prvá cena: Bezplatná úplná registrácia
Druhá cena: 50 % registrácia
Tretia cena: 25 % registrácia