Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Slavomír Horňák, PhD.

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Slavomír Horňák, PhD.

03.12.2020   Oznamy zamestnancom

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 7. decembra 2020 o 14.00 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach, Komenského 73, uskutoční habilitačná prednáška MVDr. Slavomíra Horňáka, PhD., z Kliniky malých zvierat, na tému Súčasná stratégia a klinický progres riešenia defektov kĺbovej chrupky.

Obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby zvierat na tému Vybrané postupy tkanivového inžinierstva a regeneračnej medicíny v terapii defektov kĺbovej chrupky v experimentálnych podmienkach in vitro a in vivo sa uskutoční 7. decembra 2020 o 15.00 hod. v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.  MS Teams Live Stream