Loading...

Oznamy

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka 2018

25.10.2018   Aktuality

25. októbra 2018 sa v aule (pavilón morfologických disciplín) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnila slávnostná imatrikulácia všetkých študentov prvých ročníkov. Za prítomnosti prorektorov univerzity, zástupcov akademického senátu, vedúcich učiteľov ročníkov a študijných skupín si študenti prevzali nové imatrikulačné listy z rúk prorektorky pre výchovno-vzdelávaciu činnosti prof. MVDr. Zity Faixovej, PhD. a študenti študujúci v anglickom jazyku z rúk prorektora pre zahraničné štúdium MVDr. Martina Tomku, PhD. Študenti zložením imatrikulačného sľubu prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu,  študovať tak, aby ich činnosť prinášala všestranný úžitok, ctiť, ochraňovať a šíriť dobré meno svojej alma mater.