Loading...

Oznamy

Odmietať veterinárnych lekárov v zdravotníckych tímoch je absurdné

Odmietať veterinárnych lekárov v zdravotníckych tímoch je absurdné

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová upozornila na absurdnú situáciu, keď veterinárni lekári nemôžu byť zaradení do zdravotníckych tímov pri testovaní na COVID-19. Ak sa prihlásia ako dobrovoľníci do testovacích tímov, môžu vykonávať len administratívne činnosti.

„Rezort obrany stále hľadá zdravotnícky personál, ktorý má záujem pomôcť s celoplošným testovaním obyvateľov. Naši kolegovia sa prihlásili na plošné testovanie a chceli vedieť, či ako lekári, ktorí skončili šesťročné štúdium veterinárnej medicíny a majú prax v ambulanciách, budú vnímaní ako zdravotníci alebo dobrovoľníci. Reakcia nás zaskočila,“ hovorí rektorka UVLF Jana Mojžišová. Zo sekretariátu ministra obrany totiž dostali odpoveď, že na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR nie sú veterinári zaradení do zdravotníckych tímov. Farmaceuti sú zaraďovaní do kategórie osôb „C“, ktoré realizujú činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu, okrem realizácie výteru, tzv. „miešač/odčítavač“.

„Považujeme to za absurdné usmernenie, ktoré znevažuje postavenie veterinárnej medicíny. V situácii, keď Slovensko nemá dostatok zdravotníckych pracovníkov, odmieta vzdelaných a skúsených odborníkov, ktorí chcú pomôcť. Veterinárny lekár je medicínsky vzdelaný človek v regulovanom povolaní. Študoval šesť rokov, má všetky zdravotnícke zručnosti, bežne odoberá vzorky, robí laboratórne vyhodnotenie výsledkov, operuje. Študent veterinárnej medicíny sa štyri semestre venuje infekčným chorobám a dva semestre parazitárnym chorobám. Pracujeme v špecializovaných laboratóriách s najvyšším rizikom biologického nebezpečenstva. Každý veterinár vie, že až 60 percent infekcií u človeka je zoonotických. Aj COVID-19 je zoonóza – teda infekčná choroba prenosná zo zvieraťa na človeka. Som presvedčená, že o koronavírusoch vieme dosť,“ zdôrazňuje Jana Mojžišová a dodáva: „Nie je to v poriadku! Sme pripravení pomôcť a našich kolegov odmietajú. Ošetrovateľ, masér, logopéd, so všetkou úctou k ich schopnostiam, môže ísť odoberať vzorky, ale veterinárny lekár nemôže ani odčítavať výsledky, čo je bežná súčasť laboratórnej práce. Tento stav by sa mal okamžite zmeniť, ak nemá dôjsť k obrovským ekonomickým stratám, pretože v pondelok sa veľká časť obyvateľov Slovenska nebude vedieť preukázať žiadnym výsledkom testu.“  

Podľa informácií na stránke ministerstva zdravotníctva súčasťou zdravotníckej časti odberného tímu je jedna osoba z kategórie „A“, ktorá realizuje výter. Túto kategóriu môže podľa platných predpisov vykonávať lekár, sestra, praktická sestra a zdravotnícky záchranár. Okrem toho môžu výtery v tíme s osobou z kategórie „A“ realizovať aj pôrodná asistentka, zdravotnícky laborant, študent medicíny (5. ročník), študent medicíny (6. ročník), študent ošetrovateľstva (2. a 3. ročník – sestra) a študent urgentnej zdravotnej starostlivosti (2. a 3. ročník - zdravotnícky záchranár). Činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu, okrem realizácie výteru, môže vykonávať aj zubný lekár, farmaceut, fyzioterapeut, verejný zdravotník, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, zubný asistent, sanitár, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg a laboratórny diagnostik.