Loading...

Oznamy

Dvojnásobné zastúpenie UVLF v slovenskom finále Falling Walls Lab

02.10.2020   Aktuality

Slovenské finále celosvetového podujatia Falling Walls Lab, ktoré poskytuje priestor výnimočným projektom z rôznych vedeckých oblastí, sa uskutočnilo 1. októbra 2020 v online formáte. Predstavilo sa na ňom osem finalistov, ktorí prezentovali projekty z oblasti medicíny, chémie, veterinárskeho lekárstva, technického inžinierstva, matematiky, architektúry a informačných technológií. Po prvýkrát sa do podujatia zapojila aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a zaznamenala veľký úspech, keď sa do finále prebojovali dvaja jej doktorandi.

Falling Walls Lab (FWL) je jednodňový maratón vedeckých inovácií. Úlohou vedcov na tomto výnimočnom podujatí je v priebehu troch minút porote a publiku vysvetliť, na aký problém reagujú, aké riešenie ponúkajú a ako ho chcú dosiahnuť. Podujatie poskytuje priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok, výskumných projektov a podnikateľských modelov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí. Jedným z cieľov tohto formátu je umožniť mladým vedcom stretnutie na medzinárodnej pôde a búrať bariéry poznania, ktoré medzi nich kladú hranice štátov, ale aj jednotlivých vedných odborov. Zúčastniť sa môžu mladí výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, pedagógovia, podnikatelia, ale aj profesionáli.

Zuzana VikartovskáFilip Humeník sú doktorandmi v Centre experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny, ktoré pôsobí na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Je zamerané na štúdium a vývoj inovatívnych bunkových a farmakologických prístupov určených na regeneráciu poškodených a nefunkčných tkanív a orgánov v dôsledku traumy, choroby, či starnutia. Zuzana Vikartovská sa vo svojej prezentácii venovala problematike kognitívnych disfunkcií u psov a Filip Humeník liečbe kmeňovými bunkami.

„To, že sa do slovenského finále dostali dvaja naši doktorandi, je vynikajúci výsledok ich práce a práce ich pedagógov a kolegov. Vnímame ho ako potvrdenie správneho rozhodnutia našej univerzity vytvárať priestor vede, podporovať mladých vedcov a dávať im priestor. Naše Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny je excelentným pracoviskom, ktoré posúva poznanie dopredu. V budúcnosti môže priniesť prevratné a neočakávané výsledky nielen vo veterinárnej, ale aj humánnej medicíne,“ zdôraznila rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Jana Mojžišová v reakcii na úspech mladých vedcov.  

Organizátorom Falling Walls Lab Slovakia bola Univerzita Komenského v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD) a Učenou spoločnosťou Slovenska. Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene.

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách sa stáva účastníkom svetového finále, ktoré sa koná každý rok začiatkom novembra v Berlíne.