Loading...

Oznamy

Dáša Čížková je Žena roka a Osobnosť roka v ankete KOŠIČAN 2019

28.09.2020   Aktuality

Osobnosťou roka 2019 sa v ankete mediálneho domu Košice:dnes stala doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. z Centra experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Získala aj titul Žena roka, ktorý v ankete udelili prvýkrát. Anketa oceňuje tých, ktorí dosiahli za predošlý rok výnimočné výsledky a svojou usilovnou prácou prispeli k rozvoju mesta a zlepšeniu života Košičanov. 

O titul vo finále štvrtého ročníka ankety zabojovalo päť košických osobností a päť subjektov z rôznych sfér života nášho mesta. Do ankety bolo zaslaných celkovo 9306 hlasov. Anketa KOŠIČAN ROKA bola kvôli pandémii koronavírusu presunutá z konca marca na 24. september. Na Slovensku však naďalej platia protiepidemiologické opatrenia, a preto bolo vyhlásenie víťazov za prísnych hygienických opatrení a v obmedzenom počte účastníkov.

Hlavnú cenu Osobnosť roka 2019 odovzdal šéfredaktor mediálneho domu KOŠICE:DNES Dušan Karolyi. „Ženie nás stále fakt, že na ľudí ktorí sú tu ocenení môžu byť hrdí nielen Košičania, ale aj Slováci,“ uviedol. Docentku Čížkovú ocenenie úprimne prekvapilo a všetkým poslala dokaz. „Neviem, či si to zaslúžim. Snažme sa byť ľuďmi, ktorí Košice zveľaďujú aby prosperovalo ako mesto, v ktorom sa nám bude dobre žiť. Pomáhajme si a ak budeme žiť s pokorou všetko dosiahneme,“ vyznala sa úprimne ocenená osobnosť roka. 

Špičková odborníčka Dáša Čížková bola ocenená titulom Osobnosť vedy a techniky za celoživotné zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied. Okrem iného sa podieľala na zavedení nového PhD. študijného programu Neurovedy na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V roku 2015 jej Slovenská akadémia vied udelila za zásluhy v lekárskych vedách čestnú plaketu Jána Jessenia. V roku 2006 získala 1. cenu za najlepšiu publikáciu v ocenení Slovenskej histochemickej a cytochemickej spoločnosti. V roku 2001 bola docentka Čížková ocenená Slovenskou neurochemickou spoločnosťou za najlepšiu publikáciu z oblasti neurochirurgie.

Niekoľko rokov pôsobila na významných zahraničných univerzitách a vo vedeckých laboratóriách v Holandsku, USA a Francúzsku. Prispela k zavedeniu modelových systémov CNS, na ktorých testovala liečebné postupy s využitím farmakoterapie, bunkovej terapie či biomateriálov. V súčasnosti testuje terapeutické účinky bunkovej terapie pri neurodegeneratívnych ochoreniach na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Dáša Čížková poďakovala najmä svojej rodine a kolegom. „Zdieľajú so mnou túto nádhernú prácu, ktorú robíme každý deň. Zároveň ďakujem univerzite, ktorá podporuje nový smer - regeneračnú medicínu, ktorá má perspektívu nielen na Slovensku ale aj v celom svete,“ 

Srdečne blahoželáme!!!

Tu nájdete viac informácií
Tu nájdete záznam z odovzdávania ocenení
S použitím informácií a fotografií denníka Košice:dnes. Foto: Veronika Janušková

OSOBNOSŤ ROKA 2019
1. Daša Čížková - špičková odborníčka v oblasti regeneračnej medicíny, UVLF
2. Ladislav Nagy - košický hokejista a bývalý reprezentant Slovenska
3. Ladislav Lörinc - starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
4. Vladimír Čuchran - organizátor vinárskych podujatí  
5. Richard Tury - úspešný košický skejtobordista 

Doterajší víťazi ankety v kategórii Osobnosť Košíc 
2016 - rímskokatolícky kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život Peter Gombita
2017 - neonatológ Peter Krcho
2018 - turistický sprievodca Milan Kolcun.
2019 - Dáša Čížková sa stala prvou ženou, ktorá získala titul Košičan roka.

SUBJEKT ROKA 2019
1. Nemocnica Šaca
2. Gymnázium Poštová
3. Kníhkupectvo Artforum
4. spoločnosť Labaš
5. Občianske fórum/Verejnosť proti násiliu

Doterajší víťazi ankety v kategórii Subjekt roka
2016 - Košice Represent (KERE)
2017 - Občianske združenie Detská železnica Košice
2018 - ANTIK Telecom.
2019 - Nemocnica Šaca

ŽENA ROKA
2016 - Zuzana Želinská, konateľka spoločnosti Ness KDC
2017 - Zuzana Jusková, diaľková plavkyňa, ktorá ako prvá Slovenka zdolala kanál La Manche
2018 - Zuzana Gdovinová, prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP Košice
2019 - Daša Čížková, špičková odborníčka v oblasti regeneračnej medicíny, UVLF

SIEŃ SLÁVY
2016 - in memoriam horolezec Jozef Psotka.
2017 - vedec Ján Dusza
2018 - in memoriam košický sochár Ján Mathé
2019 - Jozef Ondáš – legenda košického IT sektora. Stál pri úplných začiatkoch T-Systems v Košiciach. Bol jedným zo zakladateľov Košice IT Valley. Dlhé roky sa však popri biznise snaží pomáhať rodinám s deťmi, ktoré čelia bezdomovectvu, chudobe, chorobám a strate práce. Je predsedom nadácie DeDo.