Loading...

Oznamy

Európske právo vo veterinárnej medicíne: Čo je nové?

23.09.2020   Aktuality

EÚ oficiálne prijala nové právne predpisy vo veterinárnej medicíne, ktoré sa budú uplatňovať vo všetkých krajinách EÚ od 28. januára 2022. FVE aktívne prispela k navrhovaniu nariadení, čím umožnila novým právnym predpisom posilniť pozíciu veterinárneho lekára. Pravidlá sú transparentnejšie a ľahšie vykonateľné, čo pomáha profesii pri zabezpečovaní zdravia zvierat, ich welfare a verejného zdravia vrátane boja proti antimikrobiálnej rezistencii.