Loading...

Oznamy

Začal sa nový akademický rok

21.09.2020   Aktuality

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa v pondelok 21. septembra 2020 začal nový akademický rok 2020/21 pre takmer dvetisíc študentov. Hoci chýbalo tradičné slávnostné zhromaždenie študentov a zamestnancov v aule, rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. privítala všetkých prostredníctvom videopozdravu. Symbolicky tak naznačila, že výučba v zimnom semestri bude vo veľkej miere smerovaná do online priestoru, bez praktických laboratórnych a klinických cvičení sa ale študenti nezaobídu. Pandémia koronavírusu bude aj naďalej rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvní naše správanie, ale aj formy práce. Buďme preto všetci zodpovední, ostražití, ohľaduplní a rozumní, aby sme chránili univerzitu, sami seba i našich najbližších. 

Napriek zložitosti situácie želáme všetkým veľa zdravia a úspechov v štúdiu i vedeckej a výskumnej práci.

Všetky požiadavky, ktoré musia v súvislosti s koronavírusom splniť študenti i zamestnanci, sú v aktuálnej podobe zverejnené na špeciálnej stránke univerzity v slovenskej verzii anglickej verzii. Postup príchodu je v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a ministerstva školstva. Podľa týchto nariadení pripravila univerzita manuál, ktorý je pravidelne aktualizovaný podľa platnosti nových opatrení.

Testy museli preukázať tí študenti, u ktorých to vyžaduje nariadenie Úradu verejného zdravotníctva SR. Asistenciu študijného oddelenia pri testovaní využilo osem študentov. Študenti, u ktorých sa vyžadovalo absolvovanie karantény, mohli na základe dohody využiť karanténne priestory UPJŠ na Medickej ulici. Náklady na testovania sa hradia z poistného, škola má podpísanú zmluvu so spoločnosťou Medirex. Všetci študenti povinnosť vyplniť elektronický zdravotný dotazník, kam v prípade, že mali povinnosť testovať sa, vložili výsledky testu. Podobne každý zamestnanec UVLF bol povinný vyplniť dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní. V prípade náhlych príznakov ochorenia v internátoch, je k dispozícii vyhradená izolačná miestnosť v študentských domovoch na Podhradovej.

Pravidlá, ktoré musia dodržiavať študenti i vyučujúci, sú zverejnené v príkaze rektorky. Týkajú sa nosenia rúšok, maximálneho počtu študentov v prednáškových miestnostiach, evidencie študentov, dĺžke vyučovacích hodín... Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19 nie sú sankcionovaní za neprítomnosť na hodine, ak ju nemôžu absolvovať dištančne a zdravotný stav im dištančnú účasť umožňuje.

Režim v študentských domovoch vychádza z odporúčaní ministerstva školstva. Študenti sú povinní nosiť vo vnútorných priestoroch internátu rúško, v izbe na ktorej sú študenti ubytovaní nosenie rúšok nie je povinné. Sú povinní dezinfikovať si ruky pri príchode a odchode z internátu. Návštevy študentov na internáte sú zakázané do odvolania.. Ubytovaným študentom univerzita odporúča, aby minimalizovali cestovanie zo ŠD domov, či inde v priebehu akademického roku 2020/2021 do odvolania. Študentom sa odporúča, aby pravidelne upratovali izby, na ktorých sú ubytovaní, často a intenzívne vetrali všetky miestnosti kde sa zdržiavajú, dbali na hygienické opatrenia, dodržiavali odstup medzi študentmi 2 m. V internátoch je zvýšený hygienický režim aj harmonogram upratovania.