Loading...

Oznamy

Sledujte špeciálny univerzitný portál o COVID-19

Aktuálne informácie týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19 v podmienkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prináša nový internetový portál http://covid-19.uvlf.sk

Rektorka UVLF Jana Mojžišová uložila príkazom povinnosť, aby všetci študenti i zamestnanci pravidelne a pozorne sledovali stránku a riadili sa aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami. Len zodpovedným prístupom a rešpektovaním pravidiel môžeme spoločne zvládnuť náročnú situáciu a pokračovať v štúdiu a práci.

Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu a nepretržitú aktualizáciu odporúčaní a príkazov, webový portál na jednom mieste poskytne všetky informácie, vrátane odkazov na stránky ústredných štátnych orgánov týkajúce sa pandémie. Študenti a zamestnanci môžu prostredníctvom elektronického kontaktného formulára klásť otázky a dávať podnety súvisiace s ochorením COVID-19 a riešením aktuálnej situácie.

Univerzita zriadila špeciálny internetový portál v záujme čo najaktuálnejšieho a najkomplexnejšieho informovania študentov a zamestnancov školy o epidemiologickej situácii a ochorení COVID-19. Cieľom tohto informačného servisu je najmä poskytovať informácie o opatreniach a podmienkach v rámci našej univerzity. Je tiež kontaktným bodom pre študentov a zamestnancov, ktorí môžu mať podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo ho majú potvrdené. Univerzite to umožní mať včasnú informáciu na prijatie potrebných opatrení. Na stránke nájdu študenti i zamestnanci všetky aktuálne informácie, vrátane manuálov a odporúčaní.