Loading...

Oznamy

Naši študenti opäť úspešní - Varšava, 4. medzinárodná vedecká konferencia študentov veterinárnej medicíny

V dňoch 27. – 28. 9. 2018 sa na Fakulte veterinárnej medicíny, Univerzity prírodných vied vo Varšave uskutočnila 4. medzinárodná vedecká konferencia študentov veterinárnej medicíny. Podvečer prvého rokovacieho dňa patril uvítaniu hostí a pozvanej prednáške Craiga Cartera, DVM, PhD, profesora a vedúceho Department of Veterinary Science, College of Agriculture, University of Kentucky. Vo svojej prednáške „The US National Animal Health Laboratory Network: Managing major animal disease outbreaks“ predstavil organizáciu veterinárnej laboratórnej diagnostiky a jej súvislosť so zdolávaním nákaz na území USA. Obohatením konferencie bola aj možnosť zúčastniť sa prednášky „Emergency Data Base – when very little information can make a huge difference“ v podaní Magdaleny Kalwas- Śliwińskej, DVM, PhD a workshopov „Cytology in daily veterinary practice“ a „EOTRH Syndrome: What is it?  Aetiology, diagnosis, treatment“, ktoré viedli Maciej Guzera, DVM, PhD a Kamil Górski, DVM. Druhý deň konferencie patril 36 ústnym a posterovým prezentáciám študentov a doktorandov z univerzít a veterinárnych fakúlt z Poľska, Ukrajiny, Ruskej federácie a Slovenska. Rokovanie prebiehalo v predklinickej a klinickej sekcii. V predklinickej sekcii reprezentovali UVLF v Košiciach, študentka Monika Jajčišinová s prednáškou Jajčišinová M., Königová A., Kostecká Z.: Biochemical markers of liver damage in sheep infected with Dicrocoelium dendriticum a študent Marek Ratvaj s prácou Ratvaj M., Mudroňová D., Maruščáková I., Bielik B.: Effect of administration of probiotic lactobacilli on pollen carrier on honey bee gut microbiota and antimicrobial peptides. V klinickej sekcii vystúpila študentka Justína Špaková s prezentáciou Špaková J., Korytár Ľ., Csank T.: The prevalence of Tribeč virus infection (genus Orbivirus, Great Island virus serogroup) in birds and livestock in Slovakia. Vyhodnotenie konferencie a slávnostné vyhlásenie víťazov prebehlo v rámci otvorenia akademického roka a imatrikulácie študentov prvých ročníkov, za prítomnosti dekana Fakulty veterinárnej medicíny, dr hab. Marcina Bańbura a rektora Univerzity prírodných vied vo Varšave, prof. dr hab. Wiesława Bielawského. Všetci traja zástupcovia 6. ročníka ŠP VVL, UVLF v Košiciach, prezentovali výsledky vedeckej práce na vysokej úrovni. Porota ocenila študenta Mareka Ratvaja prvým miestom v predklinickej sekcii a študentku Justínu Špakovú čestným uznaním za výbornú vedeckú prácu. Za mimoriadne príkladnú kvalitnú prípravu študentov patrí poďakovanie ich školiteľom, doc. MVDr. Zuzane Kosteckej, PhD., doc. MVDr. Dagmar Mudroňovej, PhD. a MVDr. Tomášovi Csankovi, PhD. Vedeniu UVLF v Košiciach ďakujeme za podporu talentovaných študentov a možnosť nabrať skúsenosti na medzinárodnej konferencii. Naši študenti sa opäť úspešne pričinili o šírenie dobrého mena univerzity a potvrdili výbornú kvalitu ich pedagogickej a vedeckej prípravy.