Loading...

Oznamy

Bzdochy ľudí neštípu, iba ich obťažujú

Vo viacerých mestách na Slovensku sa objavili vo väčšom množstve bzdochy. Smradľavý hmyz sa dostáva do bytov a obťažuje ľudí. Ako však vysvetľuje prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD. z Katedry epizootológie a parazitológie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, je to nepríjemný hmyz pokiaľ nalietava do bytov, ale ľuďom nijako neškodí! Ide o škodcov rastlín. Bzdochy ľudí neštípu, skôr ich obťažujú.

Podľa obrázkov, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, by mohlo ísť o niekoľko druhov. „Žiadny seriózny entomológ by podľa fotografie nemal robiť diagnostiku! Vždy je lepšie doniesť hmyz, aby sa diagnostika mohla urobiť relevantne pod binokulárnou lupou, resp. mikroskopom,“ hovorí profesorka Kočišová. Predpokladá, že môže ísť o druh behavka brezová (Kleidocerys resedae), avšak rovnako to môže byť aj lesklička hájová (Anthocoris nemorum) a tiež bzdocha stromová (Acanthosoma haemorrhoidale). Všetky spomínané druhy patria do triedy hmyzu, radu Heteroptera (Ploštice/Bzdochy).

          
      behavka brezová (Kleidocerys resedae)     lesklička hájová (Anthocoris nemorum)     bzdocha stromová (Acanthosoma haemorrhoidale) 
Fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleidocerys.resedae.1.jpg , https://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/Anthocoridae/Anthocoris_nemorum.html https://www.flickr.com/photos/146739550@N07/41993186035     

Bzdochy sú rozšírené celosvetovo, vo svete je známych asi 30 000 druhov, v strednej Európe žije okolo 1 000 a na Slovensku okolo 800 druhov. Mnoho druhov bzdôch škodí na rastlinách tým, že cicajú šťavy, sú tiež prenášačmi rôznych vírusov rastlín. Mnohé teda patria medzi škodcov poľnohospodárskych a záhradných rastlín. Na druhej strane mnohé z nich sú veľmi užitočné, pretože požierajú vošky a roztoče. Niekedy premnoženie bzdôch súvisí práve s premnožením vošiek v záhradkárskych lokalitách. Dokonca sa niektoré bzdochy využívajú ako biologická ochrana pred voškami v ovocných sadoch.

„V súčasnosti bzdochy, ktoré znepríjemňujú život niektorým obyvateľom bytov na sídliskách alebo v rodinných domoch, sú bzdochy prvej generácie, ktoré sa na Slovensku vyskytujú v závislosti od druhu od júna do augusta. Je to nepríjemný hmyz pokiaľ nalietava do bytov, ale ľuďom nijako neškodí, ide o škodcov rastlín. Bzdochy ľudí neštípu! Je to skôr obťažujúci hmyz,“ upozorňuje Alica Kočišová. „Po pár dňoch sa bzdochy samé stiahnu a nalietavanie prestane. Neodporúčam začať s postrekmi."

Tohtoročné premnoženie môže súvisieť s premnožením vošiek, alebo iných škodcov stromov a rastlín. Na premnožení bzdôch má pravdepodobne svoj podiel aj veľmi mierna zima. Či sa bude situácia v budúcich rokoch opakovať, je dnes ťažko predpokladať. „Museli by sme dlhodobo vedieť predpovedať, ako sa bude vyvíjať klíma, aké budú teplotno-vlhkostné podmienky na rozmnožovanie škodcov. Mnohé druhy bzdôch prežívajú zimu ako dospelé jedince. Keby bola tuhšia a mrazivejšia zima, iste by ju veľa bzdôch neprežilo. Ale to je len v rovine špekulácií a hypotéz, pretože vývin a výskyt hmyzu, či už škodlivého, užitočného alebo parazitického, ovplyvňuje veľmi veľa biotických ako aj abiotických faktorov,“ dodáva profesorka Kočišová.